Ripple pomoże Czarnogórze stworzyć cyfrową walutę banku centralnego (CBDC).

Ripple – dostawca rozwiązań w ramach technologii blockchain będzie współpracować z bankiem centralnym Czarnogóry nad wdrożeniem cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Czarnogóra dołączyła do rosnącej listy ponad 100 krajów testujących wdrożenie CBDC dla zastosowań detalicznych lub hurtowych. Kraje, które niedawno ogłosiły fazę pilotażową to między innymi Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Indie i Rosja.

Prezes Banku Centralnego Czarnogóry, Radoje Zugic stwierdził, że faza pilotażowa projekt przeanalizuje korzyści i zagrożenia, jakie stwarza CBDC lub krajowe stablecoiny mogą stwarzać w zakresie dostępności elektronicznych środków płatniczych, bezpieczeństwa, wydajności, zgodności z przepisami, a przede wszystkim ochrony danych osobowych i  prywatności.

Razem również współpracując nad stworzenie pierwszego w Czarnogórze stablecoina, który opierał by się na dolarze amerykańskim.

źródło: fintechfutures.com