CBDC w Peru mogłoby zwiększyć integrację finansową?

W marcu Centralny Bank Rezerw Peru (BCRP) opublikował raport przedstawiający kluczowe kwestie związane z wdrożeniem cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). W artykule przedstawiono, że CBDC może pomóc Peru uporać się z niskim poziomem włączenia w system finansowy i zwiększyć stosunkowo słabe tempo przyjmowania płatności cyfrowych, jednocześnie rozwiązując ogólny brak interoperacyjności systemu. Jednak szereg problemów strukturalnych sugeruje, że cyfrowa waluta może nie być wystarczająca do promowania płatności cyfrowych na dużą skalę.

Gospodarka w Peru jest w dużym stopniu opartą na gotówce, co stwarza problemy z poborem podatków, wysokimi kosztami zarządzania i integracją finansową. Chociaż płatności cyfrowe znacznie wzrosły od czasu pandemii COVID-19, gotówka pozostaje głównym środkiem płatniczym dla zdecydowanej większości populacji Peru.

Dzieje się tak głównie z powodu braku integracji finansowej. W 2021 r. tylko 49,7% dorosłej populacji posiadało konto bankowe w Peru, co jest jednym z najniższych wskaźników w Ameryce Łacińskiej. Jednak, jak wskazuje raport, nawet wśród tej populacji gotówka nadal dominuje jako główny środek płatniczy.

W artykule wymienia się wysokie koszty, brak pieniędzy, duże odległości miedzy punktami dostępu, jako główne przyczyny braku konta bankowego, ale analfabetyzm finansowy i duża nieformalna gospodarka również wydają się być ważnym czynnikiem leżącym u podstaw niskiego poziomu włączenia w system finansowy i przyjęcia płatności cyfrowych. Staranny projekt CBDC może pomóc zmniejszyć niektóre z tych barier i zapewnić społeczeństwu dostęp do usług płatniczych spełniających ich potrzeby.

Inną trudnością w promowaniu płatności cyfrowych jest to, ze słaby zasięg smartfonów i internetu na obszarach wiejskich ogranicza dostęp ludzi do tych usług. Jednak pojawiające się technologie i CBDC rozwijają możliwości płatności offline bez potrzeby dostępu do internetu, które mogą pomóc w pokonaniu tych przeszkód.

Podzielony charakter peruwiańskiej branży płatności detalicznych jest również postrzegany jako znaczące wyzwanie, więc obietnica większej interoperacyjności wśród istniejących opcji płatności jest kluczową motywacją do wydania CBDC.

Jednak największym wyzwaniem dla krajowego systemu płatności jest słabe przyjęcie płatności cyfrowych przez sprzedawców. Istnieją również problemy z technologią, umiejętnością czytania i pisania, które mówią o głębszym problemie strukturalnym, którego cyfrowa waluta może nie być w stanie rozwiązać.

Niemniej jednak BCRP argumentuje, że CBDC przyniosłoby duże korzyści społeczeństwu, zwłaszcza ludności nieposiadającej rachunku bankowego, ponieważ oferowałoby niedrogie i niezawodne środki płatnicze. Odpowiednio zaprojektowany ekosystem płatności w Peru miałby wiele zalet, takich jak:

– Wspieranie dostępu i korzystania z płatności cyfrowych wśród osób nieposiadających konta bankowego.

– Generowanie wzrostu wydajności na rynkach płatności poprzez ułatwianie interoperacyjności i zachęcanie do przyjmowania płatności cyfrowych.

– Zwiększenie skuteczności polityki pieniężnej poprzez wspieranie integracji finansowej.

– Emisja nowej formy pieniędzy przyczyniła byś się do mniejszego udziału dolara w płatnościach detalicznych.

– Promowanie innowacji finansowych w regulowanym środowisku, ułatwianie działania nowym agentom na rynku płatności.

– Włączenie płatności programowalnych.

 

źródło: ledgerinsights.com