Szwedzki Bank Centralny publikuje raport trzeciej fazy programu pilotażowego cyfrowej waluty banku centralnego (e-korona).

Szwedzki Bank Centralny opublikował raport na temat trzeciej fazy pilotażowej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), która obejmowała testy techniczne z wykorzystaniem technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT). Kluczową częścią prób było badanie roli pośredników, takich jak dostawcy usług płatniczych czy banki w tworzeniu rozwiązań CBDC. Dodatkowo testy dotyczyły również płatności programowalnych i transgranicznych.

Szwedzki Bank Centralny jest zaangażowany w testy techniczne mające na celu model wdrożenia detalicznego CBDC od 2020 r. Jednak nie podjęto żadnych formalnych decyzji dotyczących emisji, projektu ani technologii.

Projekt jest obecnie w trzeciej fazie, był kontynuacją poprzedniego pilotażu, w którym bank centralny przetestował kilka aspektów środowiska sieciowego e-korony z upoważnionymi uczestnikami. Na trzecim etapie prace koncentrowały się na zbadaniu, jak wyglądałby model pośredniczący z uczestnikami rynku i jak mógłby on się przyczynić do innowacji na rynku płatności. Obejmował również współpracę z Bankiem Centralnym Norwegii, Bankiem Narodowym Izraela i Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) nad Project Icebreaker, transgranicznym projektem badawczym CBDC, który został niedawno zakończony.

Ważną decyzją dla przyszłego detalicznego CBDC będzie stopień współpracy między bankiem centralnym, a uczestnikami rynku. Szwedzki Bank Centralny dystrybuowałby e-korony wśród ludności z pomocą dostawców usług płatniczych.

W szczególności w ramach projektu pilotażowego zbadano trzy stopnie zarządzania i kontroli, od niskiego, w którym uczestnicy mieliby większą swobodę w projektowaniu unikalnych usług i interfejsów dla ogółu społeczeństwa, do bardzo wysokiego, gdzie musieliby przestrzegać znormalizowanego interfejsu i oferty usługi określonej przez bank centralny. Obawia się, że niski poziom zarządzania może wprowadzić konsumentów w błąd ze względu na różnorodność rozwiązań, ale takie podejście umożliwiłoby najwięcej innowacji. Każda decyzja dotycząca poziomu zarządzania będzie wymagać koniecznych kompromisów między innowacją, a optymalizacją.

Kolejnym ważnym aspektem przyszłej e-korony będzie programowalność. Władze monetarne pochwaliły księgę DLT i rozwiązania oparte na tokenach za ich zdolność do dokonywania programowalnych płatności w określonych celach, więc Szwedzki Bank Centralny testuje w tym obszarze jakie rozwiązania techniczne mogłyby przynieść klientom najwięcej korzyści. Na razie mówi się o płatnościach warunkowych w przeciwieństwie do warunkowych pieniędzy, aby uniknąć błędnego postrzegania cyfrowej kontroli rządowej, która mogłaby zniechęcić do systemu. Podejście do tego tematu jest podobne jak w Wielkiej Brytanii czy UE.

Szwedzki Bank Centralny obawia się, że wraz ze spadkiem wykorzystania gotówki trudniej będzie mu spełnić oczekiwania dotyczące bezpiecznego i wydajnego systemu płatności dostępnego dla wszystkich grup społecznych. Dlatego projekt e-korona będzie miał na celu utrzymanie bezpośredniej roli banku centralnego na rynku płatności z detalicznym CBDC dla ogółu społeczeństwa. Przyszłe prace będą mniej koncentrować się na aspektach technicznych, a bardziej na szczegółach konstrukcyjnych przed ewentualną decyzją o wydaniu.

Partnerami technologicznymi trzeciej fazy byli R3 i Accenture.

 

źródło: ledgerinsights.com