Bank Centralny Izraela rozważa wprowadzenie CBDC.

Bank Centralny Izraela poinformował, że rozważa wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Bank Izraela podzielił się potencjalnymi powodami, które przemawiałyby za decyzją o wprowadzeniu cyfrowej waluty w przyszłości. Bank zauważył, że ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji jest przyszła emisja CBDC przez Unię Europejską czy kraje, takie jak Stany Zjednoczone. Bank spodziewa się, że prawdopodobieństwo takiego rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych kilku lat jest bardzo duże. Kolejnym jest malejąca ilość transakcji gotówkowych w Izraelu. Chociaż w Izraelu znacząca części transakcji konsumenckich nadal odbywa się gotówkowo, jest wysoce prawdopodobne, że wykorzystanie gotówki jako środka płatniczego zmaleje w przyszłości. Wymienił również konkurencyjność w krajowym systemie płatniczym oraz rozwój technologiczny w systemie płatności.

Niedawno banki centralne Izraela, Szwecji i Norwegii badały potencjał cyfrowych walut detalicznych banków centralnych (CBDC) w „Project Icebreaker” prowadzonym przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Bank Izraela współpracował wcześniej z władzami monetarnymi Hongkongu w kwestii płatności transgranicznych i cyberberbezpieczeństwa w kontekście detalicznego CBDC.

Państwa G20 pracują nad ulepszeniem płatności transgranicznych za pomocą CBDC, aby usprawnić i obniżyć koszty płatności. Yoav Soffer, kierownik projektu CBDC Banku Centralnego Izraela zauważył, że jeśli faktycznie rozwinie się globalna infrastruktura, cyfrowa waluta Banku Centralnego Izraela polepszy płatności transgraniczne.

Ponadto kraje G20 dyskutują nad prawem regulującymi aktywa kryptowalutowe. Nirmala Sitharaman, minister finansów Indii, powiedziała, że wszystkie narody powinny uzgodnić wspólną politykę dotyczącą kryptowalut ze względu na globalny zasięg rynku krypto.

W przeciwieństwie do zdecentralizowanych kryptowalut, takich jak Bitcoin, CBDC są scentralizowane i kontrolowane przez bank centralny.

Chociaż żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, Bank Izraela stawia kolejne kroki, aby być gotowym na potencjalną emisję cyfrowej waluty.

 

źródło: coingape.com/jpost.com