Cyfrowy funt raczej nieunikniony.

W przemówieniu wygłoszonym na Finance Global Summit w Londynie, zastępca dyrektora Banku Anglii (BoE), Jon Cunliffe stwierdził, że przy obecnym trendzie w płatnościach bezgotówkowych wprowadzenie cyfrowego funta przez Bank Anglii jest raczej nieuniknione, jednocześnie dodając, że fizyczne pieniądze będą nadal emitowane tak długo, jak długo będzie na nie popyt.

Płatności kartą w Wielkiej Brytanii przewyższyły gotówkę jako najpowszechniej stosowaną formę płatności detalicznych w 2016 roku. Do 2021 r. 85% płatności dokonywano elektronicznie (za pomocą kart lub przelewów bankowych). Płatności kartami zbliżeniowymi są obecnie używane przez blisko 90% osób i stanowią prawie jedną trzecią wszystkich płatności w Wielkiej Brytanii. Jednak, jak pokazują doświadczenia z płatnościami zbliżeniowymi i mobilnymi, innowacje w płatnościach będą kontynuowane wraz z rozwojem nowych technologii i modeli biznesowych.

Zdolność do dokonywania transakcji gotówkowych pozostaje oczywiście bardzo ważna dla znacznej części społeczeństwa, a często także dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Bank Anglii bardzo wyraźnie stwierdził, że będzie nadal emitował gotówkę tak długo, jak długo będzie na nią popyt.

Po pierwsze i chyba najbardziej oczywiste to, co nazwałem cyfryzacją życia codziennego, będzie dalej kontynuowane. Przewiduje się, że wzrost handlu internetowego czy korzystania z aplikacji bankowych i płatniczych będzie dalej rósł i jest mało prawdopodobne, aby się zatrzymał.

Po drugie, istnieją dalsze zmiany w istniejących systemach płatności, infrastruktury i ramach regulacyjnych. Obejmują one opracowaną przez Pay.UK nową architekturę płatności. Bank Anglii jest bardzo zaawansowany w budowie i wdrażaniu nowego systemu płatności w czasie rzeczywistym (RTGS).

Nie podjęto decyzji o wdrożeniu Cyfrowego Funta , ale Bank Anglii i Skarb Państwa oceniają, że będzie on najprawdopodobniej potrzebny. Jeśli przyszłe tendencje się utrzymają, wykorzystanie gotówki prawdopodobnie jeszcze zmaleje, a sama gotówka będzie coraz mniej przydatna we wszystkich codziennych transakcjach, na przykład jeśli handel internetowy coraz bardziej będzie się rozwijał, a sprzedawcy będą coraz częściej akceptować wyłącznie płatności cyfrowe. – powiedział Jon Cunliffe, zastępca dyrektora Banku Anglii w kwestii wdrożenia cyfrowego funta.

Banku Anglii i Skarb Państwa proponuje platformowy model cyfrowego funta, w którym Bank zapewniałby cyfrowy mechanizm rozliczeniowy i centralny transfer, a sektor prywatny zapewniałby cyfrowy portfel i usługi płatnicze skierowane dla konsumentów. Cyfrowy funt ma być walutą detaliczną ogólnego przeznaczenia, używaną przez osoby fizyczne i firmy w codziennych transakcjach. – dodał Jon Cunliffe w przemówieniu wygłoszonym na Finance Global Summit.

 

źródło: bankofengland.co.uk