Białoruś – decyzja o emisji CBDC do końca roku.

Narodowy Bank Republiki Białorusi przygotowuje program pilotażowy dla cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) – poinformowała oficjalna agencja informacyjna BelTA. Białoruś ma podjąć decyzję o emisji cyfrowego rubla białoruskiego do końca roku, powiedział prezes banku narodowego Pavel Kallaur.

„Teraz prawie wszystkie banki centralne zwracają uwagę na to nowe zjawisko, czyli cyfrową walutę. Według naszych informacji około stu banków centralnych jest już na etapie badań, ma przygotowaną koncepcje lub prowadzi już pilotaż. Jest to nowe zjawisko, które wiąże się z rozwojem nowoczesnych technologii” – powiedział Pavel Kallaur.

Według niego cyfrowa waluta banku centralnego jest postrzegana jako nowy rodzaj pieniądza.

„Jest gotówka i dość aktywnie korzystamy z bezgotówkowych środków, cyfrowa waluta jest bliższa pieniądzu bezgotówkowemu, ale ma też potencjał do spełniania niektórych zadań gotówki, ponieważ może być używana nie tylko online, ale także offline” – dodał prezes Narodowego Banku Republiki Białorusi.

Jeśli pomysł utworzenia białoruskiego CBDC przejdzie, zostanie uruchomiony program pilotażowy z ograniczoną liczbą uczestników w tym banków i osób fizycznych. Kallaur powiedział:

„Do końca roku, po dyskusjach i konsultacjach, powinniśmy określić wykonywalność i możliwość wprowadzenia cyfrowego rubla w naszym kraju”

„Pracujemy nad zbudowaniem wersji demonstracyjnej, platformy testowej. Patrzymy również na doświadczenia Banku Centralnego Rosji, aby uczyć się na błędach innych i unikać własnych. “

Według niego, ponieważ jest to nowa, trzecia forma pieniądza, jej wdrożenie wymagałoby zmian legislacyjnych w kodeksach cywilnym, bankowym i podatkowym.

Kallau stwierdził, że waluty cyfrowe nie są jeszcze wykorzystywane w płatnościach transgranicznych, ale niektóre kraje prowadza już testy i system płatności transgranicznych jest już opracowywany.

 

źródło: coincu.com