Decyzja w sprawie cyfrowego euro zapadnie na jesieni.

W oświadczeniu wygłoszonym przez Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego na czterdziestym siódmym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu ds. Monetarnych i Finansowych, zrzeszającego ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) powiedziała, ze decyzja w sprawie cyfrowego euro zapadnie na jesieni.

„Faza badawcza projektu cyfrowego euro przebiega zgodnie z planem. Jesienią spodziewamy się podjęcia decyzji w sprawie kolejnej fazy projektu w ramach której zostaną opracowane i przetestowane odpowiednie rozwiązania techniczne i ustalenia biznesowe niezbędne do wdrożenia cyfrowego euro. Podczas gdy cyfrowe euro skupiałoby się w pierwszej kolejności na krajowym rynku płatności detalicznych w Europie na szczeblu międzynarodowym już teraz dyskutujemy o potencjale płatności międzywalutowych i transgranicznych dokonywanych w cyfrowej walucie detalicznego banku centralnego (CBDC). Panuje zgoda co do tego, że CBDC powinno ostatecznie przyczynić się do poprawy płatności transgranicznych. Wraz z globalnych przyspieszeniem prac nad CBDC, międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie będzie nabierać jeszcze większego znaczenia.”

 

źródło: bis.org