Temenos integruje się z technologią CBDC.

Banki centralne na całym świecie rozwijają swoje strategie dotyczące CBDC. Oczekuje się, że banki komercyjne będą odgrywać kluczową rolę w nowo powstających systemach jako dystrybutorzy CBDC, obsługujący klientów KYC (Know Your Customer – weryfikacji tożsamości), otwierający portfele i zapewniający dostęp do depozytów. Oczekuje się, że nowe sieci staną się nieodłączną częścią systemów finansowych krajów, a banki komercyjne będą musiały się z nimi zintegrować i świadczyć powiązane usługi swoim klientom.

Temenos udowodnił integrację swojej wiodącej platformy bankowej z wieloma stosami technologii CBDC opartymi na DLT z powodzeniem realizując projekty użycia CBDC w detalicznych punktach kontaktowych banków komercyjnych. Obejmowały one emisję tokenów banku centralnego do portfeli banków komercyjnych, tworzenie portfeli klientów bez powiernika, konwersję CBDC poprzez orkiestrację aktualizacji kont depozytowych za pomocą transakcji on-chain (transakcje, które występują w łańcuchu bloków) oraz zapewnianie punktów dostępu do portfela dla transferów między użytkownikami w on-chain.

Temenos współpracował z R3, wiodącym światowym dostawcą technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT) oraz usług dla instytucji regulowanych i finansowych. Corda firmy R3, wiodąca na świecie prywatna, licencjonowana platforma aplikacji rozproszonych jest używana w wielu projektach cyfrowej waluty Banków Centralnych i Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) na całym świecie. Wykorzystując Digital Currency Accelerator R3, rozpoczynając od symulacji w zarządzanej przez R3 piaskownicy, Temenos był w stanie z powodzeniem zademonstrować szeroki zakres zastosowań użycia w bankach komercyjnych.

Ricardo Correia, szef ds. walut cyfrowej R3 powiedział: „Dzięki wykorzystaniu niezawodnych sieci finansowych i wprowadzeniu zdecentralizowanych platform aplikacji do emisji cyfrowych walut banku centralnego (CBDC) możemy spodziewać się całkowitej transformacji obecnego światowego systemu finansowego wprowadzając nową erę zwiększonej płynności finansowej. Współpraca z innowacyjnymi firmami, takimi jak Temenos podkreśla znaczenie integracji istniejących systemów bankowych z najnowocześniejszymi technologiami umożliwiając organizacjom i osobom fizycznym przeprowadzanie transakcji transgranicznych w takim samym czasie, jak wysyłanie wiadomości e-mail oraz natychmiastowe rozliczanie płatności w całej globalnej infrastrukturze płatniczej.”

Temenos korzystał również Hyperledger Besu, platformy typu open source Ethereum, działającej jako wielowęzłowa prywatna sieć z uprawnieniami, połączona ze zmodyfikowaną wersją piaskownicy Banku Centralnego Norwegii. Piaskownica zapewniła definicję tokena inteligentnego kontraktu CBDC w oparciu o standard ERC-20 i internetowy interfejs użytkownika. Wdrażając kontrakt inteligentny, Temenos był w stanie symulować przypadki użycia banku centralnego w zakresie wybijania tokenów i transferów w łańcuchu.

Opieranie się na pracy wykonanej już przez banki centralne było ważnym czynnikiem przy wyborze technologii wykorzystywanej w tej innowacyjnej pracy. Zarówno R3 Corda, jak i prywatne sieci Ethereum są wykorzystywane przez BIS i liczne banki centralne do eksperymentów z CBDC. Piaskownica Banku Centralnego Norwegii została również niedawno wykorzystana w projekcie BIS pod tytułem „Icebreaker” badającym transgraniczne płatności detaliczne CBDC.

Temenos zdefiniował i wykonał zestaw zastosowań użycia pokazujących oczekiwany przepływ detalicznych CBDC przez system finansowy ze szczególnym uwzględnieniem punktów kontaktowych banków komercyjnych. Temenos stworzył usługi realizacji CBDC zarządzające tworzeniem kont w łańcuchu, transakcjami i odzyskiwaniem sald. Temenos wykorzystał swoją platformę adaptacyjną, aby zintegrować je z zewnętrznymi interfejsami API platformy DLT. Z tych usług Temenos wyemitował wydarzenia biznesowe demonstrując w jaki sposób salda portfeli bankowych mogą być odzwierciedlane na podstawowych kontach bankowych zawieszonych, aby ułatwić operacje zarządzania płynnością CBDC. W przypadku Ethereum PoC, Temenos wykorzystał bibliotekę eter typu open source do zarządzania kluczami prywatnymi badając w jaki sposób można osadzić portfele niepowiernicze w aplikacjach mobilnych platformy Temenos Digital Banking.

Z tych usług Temenos emitował zdarzenia biznesowe demonstrując w jaki sposób salda portfeli bankowych mogą być odzwierciedlone w podstawowych bankowych kontach zawieszonych, aby ułatwić operacje zarządzania płynnością CBDC. W przypadku Ethereum PoC , Temenos wykorzystał bibliotekę open source ethers do zarządzania kluczami prywatnymi badając w jaki sposób portfele non-custodial (niepowiernicze) mogą być osadzone w aplikacjach mobilnych platformy Temenos Digital Banking. Temenos pokazał, jak jego architektura mikroserwisów wspiera obsługę portfeli, takich jak pozyskiwanie CBDC klienta, orkiestracja rezerwacji środków na rachunku depozytowym, transfer CBDC on-chain do portfela klienta oraz finalizacja salda depozytu, a także zdolność do obsługi żądań usług w celu wsparcia transferów CBDC on-chain między klientami z podpisaniem transakcji.

W nadchodzących latach prawdopodobnie zobaczymy wiele wariantów technologii pojawiających się na całym świecie wykorzystujących zarówno systemy oparte na DLT, jak i systemy scentralizowane zarówno dla CBDC, jak i tokenów depozytowych lub innych form waluty cyfrowej. Aktywnie wprowadzając innowacje i prowadząc projekty użycia banków komercyjnych w wielu różnych stosach technologii Temenos udowodnił, jak jego otwarta i elastyczna platforma bankowa może łatwo dostosować się do przyszłości cyfrowej waluty.

 

źródło: temenos.com