Rosja proponuje stworzenie własnych giełd kryptowalut.

Kopanie kryptowalut w Rosji może zostać zalegalizowane jeszcze w tym roku. Rosja ma dobrą perspektywy, aby stać się światowym liderem w górnictwie, ale aby to zrobić zarówno wydobycie jak i obrót kryptowalutami musi być przejrzysty i nie powinien straszyć uczestników rynku. Konieczne jest również wyjaśnienie ludziom różnicy między kryptowalutą a cyfrowym rublem, ponieważ każdy z aktywów ma swoje własne możliwości i cechy. – powiedział Andrey Lugovoy, szef Rady Ekspertów w ramach grupy roboczej ds. legislacyjnych regulacji kryptowalut w Rosji w wywiadzie z pnp.ru.

Poniżej prezentujemy wywiad z Andrey Lugovoy:

– Wcześniej powiedział pan, że wydobycie w Rosji zostanie zalegalizowane przed końcem roku . Jak postępują prace w tym kierunku?

Stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie, do końca roku projekt powinien zostać przyjęty. Oczekujemy, że dalsze rozpatrywanie projektu w Dumie Państwowej rozpocznie się w najbliższym czasie, ważne jest, aby uzyskać pozytywną opinię rządu.

Nie chodzi tu o wydobycie jako takie, ale o niuanse regulacji. Ogólnie rzecz biorąc potrzebę uregulowania tej działalności popierają zarówno środowisko biznesowe, jak i rząd. Dlatego też przygotowano projekt ustawy o górnictwie , który został złożony w Dumie pod koniec ubiegłego roku. I chociaż nie ma sporu co do ustanowienia ogólnych zasad dla górników istnieją na przykład pewne kwestie dotyczące możliwości sprzedaży kryptowaluty, która zostanie wydobyta, a także podejścia do regulacji obiegu walut cyfrowych w całej Rosji. Rynek rzeczywiście od dłuższego czasu jest bardzo aktywny, jesteśmy wyraźnie opóźnieni regulacyjnie nawet w stosunku do naszych najbliższych sąsiadów Uzbekistanu i Kazachstanu, nie mówiąc już o krajach Europy z czego można wywnioskować, że normy dotyczące obiegu cyfrowych waluty w kraju są już potrzebne. Projekt ustawy obecnie nie zawiera takich przepisów.

Bank Centralny Rosji sprzeciwia się wprowadzeniu regulacji na poziomie prawa federalnego i proponuje wyłącznie sprzedaż cyfrowej waluty wydobywanej przez górników i tylko poza granicami Federacji Rosyjskiej lub poprzez specjalne eksperymentalne reżimy prawne (EPR). Wykorzystanie kryptowalut do rozliczeń transgranicznych mogłoby również zostać rozwiązane za pośrednictwem EPR, według Banku Centralnego Rosji. Projekt ustawy federalnej o takich reżimach został niedawno złożony w Dumie Państwowej.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom organizacji rynku walut cyfrowych oraz dobrze już rozwinięte światowe regulacje w tym zakresie, społeczność ekspertów proponuje, aby same zasady obrotu walutami cyfrowymi, w tym dla osób fizycznych, były od początku uregulowanie w ustawie, a także wprowadzenie do ustawy specjalnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transakcji walutą cyfrową. Te propozycje znalazły odzwierciedlenie w protokole z kwietniowego posiedzenia Rady Ekspertów w Dumie Państwowej, której przewodniczę. Ponadto w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad kwestiami ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie nowych przepisów.

Innymi słowy jest postęp w tej sprawie, praca jest wykonywana dość aktywnie, ale rzeczywiście wprowadzenie każdej nowej regulacji zawiera wiele niuansów.

Czy jesteśmy za późno, aby wprowadzić taką regulację w Rosji w zasadzie nie, to pytanie jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek.

– Które zapisy przyszłej regulacji rynku kryptowalut uważasz za najbardziej istotne?

Najistotniejsze jest ogólne wprowadzenie takiej regulacji. W związku z tym celem nie jest przyciągnięcie ludzi do tej strefy. Celem jest wyprowadzenie z szarej strefy tych, którzy już tam są. Według różnych szacunków jest to około dziesięciu milionów osób.

Na co jeszcze zwracamy uwagę. Zapewnienie przejrzystości tego już istniejącego rynku, ochrona majątku naszych obywateli i zapewnienie dodatkowych narzędzi do prowadzenia działalności dla firm. W osiągnięciu tych celów pomoże wprowadzenie możliwości rozliczeń transgranicznych z wykorzystaniem kryptowalut w przypadku prowadzenia przez firmy zagranicznej działalności gospodarczej, ustalenie zakresu licencjonowanych podmiotów, które mogą legalnie działać w Rosji oraz wprowadzenie obowiązkowych kontroli transakcji z udziałem walut cyfrowych. Równolegle z tworzeniem rosyjskiej infrastruktury dla transakcji kryptowalutami wprowadzane będą ograniczenia w nabywaniu aktywów przez obywateli na zagranicznych platformach, natomiast płynność w Rosji ma być zapewniona przez wyspecjalizowane firmy, które będą również sprawdzać waluty cyfrowe.

Potrzebujemy przejrzystych i jasnych zasad regulacji kryptowalut w Rosji. Stale słyszymy apele ze strony środowiska biznesowego o zmiany w prawodawstwie, zarówno na naszej platformie Rady Ekspertów w Dumie Państwowej, jak i na innych platformach. Przedsiębiorcy, zarówno górnicy, którzy są już przewidziani w projekcie ustawy federalnej, jak i kryptowaluty i giełdy kryptowalutowe, które już teraz współpracują z rosyjskimi użytkownikami są zmęczeni niepewnością i ryzykiem zawieszeniem, a jednocześnie są w pełni przygotowani do rejestracji i prowadzenia legalnego biznesu w Rosji.

– Jaki organ będzie nadzorował obrót i wydobycie kryptowalut w Rosji?

Kandydatów do statusu regulatora tej sfery jest kilku. Moim zdaniem Federalna Służba Podatkowa Rosji jest jak najbardziej odpowiednia do tego. Kryptowaluty jest własnością. Płatności kryptowalutami są w naszym kraju zabronione i jest to absolutnie słuszne. Dlatego nie widzę Banku Centralnego jako regulatora profilu dla tego rynku. Z kolei Federalna Służba Podatkowa ma już doświadczenie w regulowaniu skomplikowanych obszarów. Na przykład Federalna Służba Podatkowa ma duże doświadczenie w kontrolowaniu rynku bukmacherów i organizatorów loterii. Jestem przekonany, że również w tym przypadku agencja będzie mogła się wystarczającą wykazać. Jeśli chodzi o zwiększenie kadr, to jest to raczej kwestia rządu, ale biorąc pod uwagę spodziewaną kwotę odpisów podatkowych, nie sądzę, że będzie to problem.

– Jak znaczący jest rosyjski rynek kryptograficzny w stosunku do rynku światowego?

Istnieją różne badania. Na przykład według Rosyjskiego Stowarzyszenia Kryptoekonomii nasi górnicy skupiają około 15 procent światowego hash rate, całkowitej mocy obliczeniowej sieci do wydobywania bitcoinów. Myślę, że każde z tych badań, jak sądzę, to tylko wierzchołek góry lodowej. W naszej Radzie Ekspertów w ramach grupy roboczej ds. regulacji kryptowalut i wydobycia są już reprezentowane np. duże organizacje zajmujące się tą działalnością, hotele górnicze, centra danych. Mówienie, że ten rynek nie jest znaczący, mija się z prawdą.

Myślę, że wraz z wprowadzeniem nowych i przejrzystych regulacji będzie tylko więcej podmiotów zaangażowanych w tę działalność i gotowych otwarcie o niej mówić. Ważne jest jednak, aby najpierw stworzyć możliwości legalnej działalności, a dopiero potem myśleć o wprowadzeniu lub zaostrzeniu ewentualnej odpowiedzialności za naruszenia. Rynek powinien być zachęcany do legalizacji i transparentności, a nie zastraszany.

Ważne jest wspieranie młodych i kreatywnych obywateli, zapewnienie możliwości rozwoju nowych firm i budowanie niezbędnego poziomu zaufania do naszego rządu.

– Czy Rosja powinna stworzyć własne giełdy kryptowalut?

Istnieje wyraźna potrzeba stworzenia w Rosji specjalnych podmiotów uprawnionych do prowadzenia operacji z walutami cyfrowymi, a także wprowadzenia licencjonowania tej działalności i zasad jej prowadzenia. W tej chwili sami zachęcamy naszych obywateli do dokonywania transakcji tylko na zagranicznych platformach, do przekazywania swoich danych nieprzyjaznym jurysdykcjom, nie dając im żadnych alternatyw. To trzeba zmienić.

Za takim rozwiązaniem opowiadają się również eksperci rynkowi. Jednocześnie zdaniem uczestników Rady Ekspertów  z którymi się zgadzam, zdecydowanie nie powinna to być jedyna giełda. W obecnych warunkach natychmiast podpadłaby pod wszystkie możliwe sankcje i stałaby się niewarta uwagi. Znacznie sensowniejsze jest dopuszczenie do działania wielu małych podmiotów operatorskich, które mogą zapewnić płynność na rynku krajowym i niezbędną elastyczność, identyfikować użytkowników i weryfikować transakcje w walutach cyfrowych. Ponadto model ten ułatwiłby rozwój rynku i poprawiłby jakość usług w zdrowym środowisku konkurencyjnym.

– Czy trzeba rozwijać kopanie kryptowalut w Rosji, gdzie i jak?

Tak. Przede wszystkim poprzez uznanie tego rodzaju działalności na poziomie legislacyjnym i ustanowienie dla niej skutecznych zasad. Ogólnie rzecz biorąc Rosja ma obecnie nadwyżka nadwyżkę elektrycznej. A górnik przemysłowy z punktu widzenia energetyków, jest idealnym konsumentem. Wielkość zużycia jest stabilna przy stałym obciążeniu sieci.

Oczywiście sytuacja różni się w zależności od regionu. Na przykład Irkuck jest już nazywany kryptostolicą Rosji. Z pewnością istnieją możliwości rozwoju górnictwa przemysłowego. Jednocześnie nie ograniczałbym jednak rozwoju do poszczególnych regionów, dając przedsiębiorcom możliwość wyboru najlepszych dla siebie warunków.

 

żródło: pnp.ru