Badanie EBC – Użytkownicy cyfrowego euro chcą płatności P2P i offline bez dostępu do Internetu oraz zarządzania budżetem.

Europejski Bank Centralny (EBC) wraz z londyńską firmą analityczną Kantar Group przeprowadził ankietę wśród potencjalnych użytkowników cyfrowego euro. W badaniu wzięło udział łącznie 321 respondentów z Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i innych krajów europejskich. Uczestnicy badania zostali podzieleni na ogół społeczeństwa: osoby znające się na technice, sprzedawcy i obywatele niekorzystający z usług bankowych.

Płatności peer-to-peer zajęły najwyższe miejsce wśród uczestników i były postrzegane jako niezbędny element przyszłego cyfrowego euro.

Funkcja zarządzania budżetem była równie ważna dla respondentów. Większość z nich uznała funkcje budżetowe, które ma zawierać cyfrowe euro za przydatne i stosunkowo zaawansowane. Chociaż niektóre platformy fintech już oferują tę funkcję, nie cieszą się one tak dużą popularnością, nowe cyfrowe euro mogłoby to zmienić.

Wielu uczestników badania wymieniało tryb offline jako najbardziej innowacyjną cechę cyfrowego portfela euro. Dzięki temu będzie można z niego korzystać w odległych miejscach bez dostępu do internetu lub w trybie samolotowym. Transakcje prawdopodobnie odbywać się będą na podstawie kodu QR.

Inne funkcje, którymi zainteresowani byli użytkownicy to pulpit handlowca, zarządzanie wypłatami, płatności warunkowe oraz możliwość dostępu do cyfrowego euro w ramach istniejących aplikacji bankowych.

Płatności warunkowe mogą stanowić największy problem, ponieważ EBC nieugięcie twierdzi, że cyfrowe euro nie będzie pieniądzem programowalnym. Jednak respondenci zwłaszcza ci obeznani z technologią uważają, że programowość zwiększyłaby atrakcyjność cyfrowego euro. Dotycz to pay-on-delivery i pay-per-use.

„Odroczenie płatności jest dobre, kiedy kupujesz na stronach internetowych lub poprzez aplikacje, gdzie użytkownicy mogą kupować używane produkt np. odzież, pozwoliłoby to na zapewnienie, że otrzyma się zgodny z opisem produkt” – stwierdziła jedna z uczestniczek grupy fokusowej z Francji.

Cyfrowe euro z wstępnym limitem 3000 euro!!!

Fabio Panetta, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, zaznaczył, że opinie respondentów zostaną uwzględnione i również na ich podstawie będą podejmować przyszłej decyzje dotyczące projektu cyfrowego euro. Europejski Bank Centralny nie podjął jednak jeszcze decyzji w sprawie wprowadzenia cyfrowego euro, dopiero na jesieni ma zapaść decyzja.

Decyzja w sprawie cyfrowego euro zapadnie na jesieni.

 

źródło: coingeek.com