Mauritius rozpocznie fazę pilotażową cyfrowej rupii w listopadzie 2023 r.

Gubernator Banku Centralnego na Mauritiusie, Harvesh Kumar Seegolam ogłosił, że Mauritius rozpocznie fazę pilotażową cyfrowej rupii w listopadzie 2023 roku.

Harvesh Kumar Seegolam priorytetowo potraktował rozwój CBDC (Central Bank Digital Currency) od czasu objęcia urzędu w 2020 roku. Przemawiając na spotkaniu społeczności technologów banku centralnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego, Seegolam powiedział:

„Jako bank centralny nie muszę podkreślać decydującej roli, jaką może odegrać CBDC nie tylko w ochronie suwerenności monetarnej, ale także w pomocy bankom centralnym i organom regulacyjnym na froncie AML/CFT”.

W maju 2021 roku, kiedy Mauritius stał się drugim krajem afrykańskim, który potwierdził, że prowadzi badania nad CBDC, Seegolam zwrócił uwagę na trzy dylematy z którymi musi zmierzyć się bank centralny, jeśli chodzi o cyfrową walutę, które obejmują:
– Zgodność z przepisami,
– Bezpieczeństwo,
– Prywatność.

Do realizacji planów Mauritiusu pomogły konsultacje z ekspertami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz sporządzenie raportu o wykonalności w tym samym roku, w którym objął on urząd. Mauritius był pierwszym krajem, który skorzystał z pomocy technicznej Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy projekcie CBDC.

Cyfrowa rupia ma być instrumentem płatniczym dostępnym dla wszystkich.

Bank centralny utworzył już piaskownicę we współpracy z nieujawnionym partner, aby zbadać potencjalne funkcje i dostosować cyfrową walutę do konkretnych potrzeb. Druga faza projektu ma skupić się na wykorzystaniu cyfrowej rupii w transakcjach transgranicznych.

Mauritius wdraża technologię blockchain od kilku lat. W 2019 r. ten kraj uregulował licencjonowanie przechowywania aktywów cyfrowych i oferty tokenów zabezpieczających.

 

żródło: bitcoinke.io