Detaliczne CBDC mogą stwarzać nieznane jeszcze ryzyko wg dyrektor MFW.

Cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC) są przyszłością według Kristalina Georgieva, dyrektor Międzynarodowowego Funduszu Walutowego, ale niektóre rodzaje mogą stwarzać nieznane ryzyko dla obecnego systemu finansowego.

1 maja 2023 r. podczas konferencji „Milken Institute Global Conference” dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Kristalina Georgieva powiedziała, że ​​MFW nie może dłużej ignorować wszystkich wersji CBDC, które są opracowywane przez wiele krajów.

„W rzeczywistości gwałtownie zwiększyliśmy nasz personel, który zajmuje się cyfrowymi pieniędzmi, ponieważ wiemy w jakim kierunku zmierzamy, nie da się tego odwrócić”

„Mogę powiedzieć, że zobaczymy bardzo znaczącą transformację, którą niesie ze sobą cyfrowa waluta, nawet w USA, gdzie przez dość długi czas był to temat nie wielkiego zainteresowania”. – powiedziała Kristalina Georgieva.

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyjaśniła, że przed pandemią COVID-19 wszyscy przewidywali, że przyszłość będzie zależeć od pieniądza cyfrowego i stało się to automatycznie po pandemii. Uważa, że wprowadzenie CBDC na większą skalę będzie przyszłością cyfrowych finansów.

„Przed pandemią mówiliśmy, że przyszłość jest cyfrowa, a wraz z pandemią nadeszła przyszłość.” – powiedziała Kristalina Georgieva.

Hurtowe a detaliczne CBDC.

Detaliczne CBDC będą do użytku dla osób fizycznych i firm, a hurtowe CBDC byłoby przeznaczone tylko dla niektórych instytucji finansowych.

„Uważam, że hurtowe wCBDC mogą być wprowadzone w życie z niewielkim skutkiem niepożądanych niespodzianek, podczas gdy detaliczne CBDC całkowicie zmienia system finansowy w sposób, który nie do końca wiemy, jakie konsekwencje mógłby spowodować” – dodała Kristalina Georgieva.

Szwajcarskie wCBDC na giełdzie SDX dla wybranych transakcji w tym roku.

CBDC to koncepcja cyfrowej formy pieniądza fiducjarnego. W chwili obecnej Chiny są na czele w wyścigu do całkowitego wdrożenia CBDC, gdzie trwa faza pilotażowa. Do tej pory ponad 110 krajów jest w trakcie badania CBDC lub przygotowuje się do ich wdrożenia. Międzynarodowy Funduszu Walutowy prowadzi rozmowy na ten temat z około 50 krajami.

 

źródło: blockworks.co