Dania podchodzi niechętnie wobec CBDC.

Wiele krajów bada lub pracuje nad wdrożeniem CBDC, ale są też takie, które otwarcie mówią, że nie ma potrzeby zmiany obecnego systemu finansowego i wprowadzania cyfrowej waluty. Do tego grana należny między innymi Dania.

Ostatnio członkini zarządu Narodowego Banku Danii, Signe Krogstrup oświadczyła, że spadek wykorzystania gotówki niekoniecznie uzasadnia emisję cyfrowej waluty detalicznego banku centralnego (CBDC). Warto zaznaczyć, że pogląd ten znacznie różni się od poglądu Europejskiego Banku Centralnego, który mówi o potrzebie cyfrowego euro w obliczu malejącego wykorzystania gotówki w celu zapewnienia integralności pieniądza.

Podczas konferencji pt. „Nowe rodzaje cyfrowego pieniądza”, Signe Krogstrup wspomniała o dwóch dominujących obecnie trendach, czyli spadku wykorzystania gotówki i wzroście płatności cyfrowych oraz technologi blockchain, DLT i krypto.

„W wielu krajach jesteśmy świadkami odchodzenia od gotówki w kierunku pieniądza cyfrowego emitowanego przez banki jako dominującego środka płatniczego. Odzwierciedla to rosnące preferencje obywateli w zakresie korzystania z wygodnych cyfrowych środków płatniczych”. – powiedziała Signe Krogstrup.

W Danii płatności gotówkowe są na bardzo niskim poziome w porównaniu z wieloma krajami europejskimi. Tylko Szwecja i Norwegia mają mniejsze wskaźnik płatności gotówkowych niż Dania. Dodatkowo pandemia przyspieszyła spadek płatności gotówkowych. Według raportu przygotowanego przez Narodowy Bank Danii w latach 2017-2021 odsetek płatności gotówkowych w Danii spadł z 23% do 12%. W 2020 r. całkowita wartość gotówki w obiegu w Danii stanowiła około 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

„Jednak na podstawie obecnej wiedzy i naszych doświadczeń z bardzo niewielkim użyciem gotówki w Danii, nie jest dla mnie jasne, że spadek użycia gotówki stanowi istotne zagrożenie dla stabilności monetarnej i finansowej” – powiedziała Signe Krogstrup.

Poruszyła również temat hurtowego wCBDC (dla instytucji finansowych) i detalicznego CBDC (osoby fizyczne i firmy). Ogólnie rzecz biorąc Signe Krogstrup uważa rozwój hurtowego CBDC opartego na księdze DLT za potencjalnie konieczny. Stwierdziła, że hurtowe CBDC oparte na DLT może poprawić interoperacyjność lub cyberbezpieczeństwo. Sceptycznie jednak podchodzi do detalicznego CBDC.

„Kwestia detalicznego CBDC wykracza daleko poza technologię. Jego wprowadzenie zmieniłoby strukturę systemu finansowego oraz odpowiednie role i linie demarkacyjne między bankami komercyjnymi, bankami centralnymi i innymi instytucjami w dostarczaniu pieniądza.”

„Zaproponowano kilka powodów wprowadzenia detalicznego CBDC. Przykłady obejmują poprawę infrastruktury krytycznej, włączenie finansowe, wzmocnienie konkurencji oraz bezpieczeństwa cybernetycznego. Niektóre z tych problemów nie są nowe i zwykle były rozwiązywane w drodze regulacji lub ulepszania istniejących technologii. Nie jest dla mnie jasne, czy potrzebujemy teraz zupełnie innego podejścia, ale perspektywy i okoliczności poszczególnych krajach różnią się”- powiedziała Signe Krogstrup.

W porównaniu z innymi krajami Dania ma inną wizję i nie uzależnia spadku użycia gotówki do wprowadzenia CBDC jak np. Anglia, która przyspieszyła pracą związane z wdrożeniem cyfrowego funta.

 

źródło: nationalbanken.dk