BNP Paribas nawiązuje współprace z Bankiem Chin w zakresie cyfrowej waluty e-CNY.

BNP Paribas Chiny nawiązał współprace z Bankiem Chin w celu uruchomienia usług cyfrowego portfela i aplikacji portfela międzybankowego dla e-CNY, cyfrowej wersji chińskiego juana.

W ramach umowy oba banki będą współpracować w celu rozszerzenia wykorzystania e-CNY w przypadku płatności krajowych online i offline oraz płatności transgranicznych. BNP Paribas połączy swój system z systemem Banku Chin umożliwiając bezpośrednie powiązanie z kontem bankowym, ktore pozwoli zaoferować opcje portfela cyfrowego swoim klientom, który umożliwi wysyłanie i odbieranie płatności w cyfrowym juanie. Umożliwi to również BNP Paribas zaoferowanie usług finansowania łańcucha dostaw i aplikacji smart kontrakty z wykorzystanie cyfrowego juana.

BNP Paribas jest pierwszym bankiem z kapitałem zagranicznym, który zostanie włączonych do głównej sieci CBDC. Do tej pory Chiny upoważniły tylko 10 banków krajowych do obsługi ich CBDC.

Jednym z najważniejszych aspektów jest możliwość wykorzystania cyfrowego portfela do projektu mBridge, transgranicznej platformy CBDC rozwijanej przez banki centralne Chin, Hongkongu, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich we współpracy z BIS. W przeciwieństwie do wielu innych platform CBDC, które były tylko testami w przypadku mBridge trwają prace nad uruchomieniem systemu.

W 2021 roku Bank Chin (Hong Kong) przedstawił w jaki sposób MBridge może być wykorzystany do rozliczania transakcji pomiędzy eTradeConnect, hongkońską siecią finansowania handlu opartą na DLT, a platformą finansowania handlu Banku Ludowego Chin (PBCTFP). Nad wykorzystaniem cyfrowego juana w tym kontekście trwają prace od 2020 roku. BNP Paribas jest również członkiem eTradeConnect.

 

zródło: finews.asia/ledgerinsights.com