Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł Zimbabwe przed przyjęciem cyfrowej waluty opartej na złocie.

Bank Zimbabwe rozpoczął sprzedaż cyfrowych tokenów w poniedziałek w ramach działań mających na celu zmniejszenie popytu na dolary amerykańskie, które obecnie wypierają lokalną jednostkę jako preferowaną walutę dla transakcji.

Cyfrowe złote tokeny od jutra dostępne w Zimbabwe.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł Zimbabwe przed przyjęciem cyfrowej waluty opartej na złocie, aby sprostać wyzwaniom makroekonomicznymi takimi jak zmienność lokalnej waluty twierdzą, że powinni raczej zliberalizować swój rynek walutowy.

„Należy przeprowadzić staranną ocenę, aby upewnić się, że korzyści z tego środka przewyższają koszty i potencjalne ryzyko w tym na przykład ryzyko stabilności makroekonomicznej i finansowej, ryzyko prawne i operacyjne, ryzyko związane z zarządzaniem, koszt utraconych rezerw walutowych” – powiedział rzecznik Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wezwał władze Zimbabwe, aby raczej stosowały konwencjonalne środki w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym. Środki te obejmują utrzymanie ścisłej polityki pieniężnej i przyspieszenie liberalizacji rynku walut obcych poprzez usunięcie ograniczeń wymiany kursu po którym banki, autoryzowani dystrybutorzy i przedsiębiorstwa przeprowadzają transakcje.

Dolar Zimbabwe stracił w tym roku 40% na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego.

 

źródło: techcentral.co.za