Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest skłonny zawetować największe tokeny typu stablecoin.

Przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), José Manuel Campa powiedział w czwartek, że w procesie wdrażania ustawy MiCA kraje Unii Europejskiej (UE) mogą zawetować monety typu stablecoin, jeśli będą miały one bieżący wpływ na cele polityki pieniężnej.

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez OMFIF Digital Money Symposium, José Manuel Campa podkreślił, że aktywa takie jak USD Tether (USDT), USD Coin (USDC), DAI (DAI) i inne staną się jeszcze cenniejsze wśród europejskich użytkowników dlatego ich emitenci muszą stosować się do rozsądnych filtrów bezpieczeństwa, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Banki centralne powinny mieć prawo zawetowania powszechnego wprowadzenia tzw. stablecoinów, jeśli wpływają one na cele polityki publicznej, w tym stabilność finansową lub politykę pieniężną.” – powiedział prezes EBA.

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie również odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad głównymi emitentami w ramach MiCA. José Manuel Campa przypomniał również, że zgodnie z postanowieniami MiCA emitenci stablecoinów muszą ubiegać się o pozwolenie, aby ich tokeny mogły być w obiegu w UE.

Wszyscy emitenci będą podlegać solidnej autoryzacji, a także ramom nadzorczym w przyszłości” – powiedział José Manuel Campa.

José Manuel Campa powołuje się na oświadczenia złożone przez różne władze USA, takie jak Rezerwa Federalna, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd czy Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytowych. Ci regulatorzy ostrzegali przed rzekomym ryzykiem stabilnych tokenów dla stabilności finansowej systemu.

Ze względu na to ryzyko ustawa MiCA ustanawia limit 1 miliona dziennych transakcji ze stablecoinami. Obawy o możliwy wpływ na system finansowy zaczęły się w 2019 roku, kiedy Facebook ogłosił swój projekt stablecoina, który później nie doszedł do skutku.

Stablecoiny mają znaczącą obecność w krajach UE. Do tego stopnia, że ​​wprowadzono już kryptowaluty z parytetem 1:1 do euro, takie jak Euro Coin (EUROC) opracowany przez firmę Circle, która również emituje USDC.

José Manuel Campa podkreślił, że w nadchodzących miesiącach EBA stworzy zasady wdrażania regulacji rynków kryptowalut (MiCA) w Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą MiCA, EBA wchodzi w skład organów odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór nad emitentami aktywów kryptograficznych.

MiCA została niedawno zatwierdzona przez Parlament Europejski i oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Radę UE.

 

zródło: coindesk.com