Indiana zakazuje CBDC.

W ubiegłym tygodniu gubernator stanu Indiana, Eric Holcomb podpisał ustawę wykluczającą cyfrową walutę banku centralnego (CBDC) z definicji pieniądza w swoim stanie.

Senator Chris Garten i dwupartyjna koalicja 11 zwolenników w styczniu przedstawili ustawę Senate Bill 468. Prawo wprowadza szereg zmian do Jednolitego Kodeksu Handlowego (UCC) stanu Indiana, w tym wyraźnie wyklucza CBDC z definicji pieniądza w stanie Indiana skutecznie zakazując jego używania:

nie obejmuje cyfrowej waluty banku centralnego, która jest obecnie przyjęta lub może zostać przyjęta przez rząd Stanów Zjednoczonych, obcy rząd, rezerwę walutową lub zagraniczny bank centralny.

Izba przyjęła ostateczną wersję SB468 stosunkiem głosów 95 za – 2 przeciw . Wcześniej Senat zatwierdził tą ustawę stosunkiem głosów 46 za – 0 przeciw.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2023 roku.

 

źródło: schiffgold.com

Ron DeSantis podpisał ustawę zakazującą używania cyfrowej waluty CBDC na Florydzie.

Teksas ogłosił ustawę zakazującą używania CBDC w swoim stanie.