Rosja – Deputowani zaktualizowali projekt ustawy o cyfrowym rublu. Cudzoziemcy bez ograniczeń w korzystaniu z cyfrowego rubla.

Komitet Dumy Państwowej ds. Rynku Finansowego w Rosji przygotowała poprawki do drugiego czytania projektu ustawy o cyfrowym rublu (N270838-8). Posłowie zaproponowali zmianę uprawnień i obowiązków Banku Centralnego jako operatora cyfrowej platformy rubla, złagodzenie warunków korzystania z nowej cyfrowej formy waluty narodowej przez nierezydentów oraz ustalenie kolejności pobierania pieniędzy z kont bankowych i cyfrowych dłużników.

Rosja – Ustawa o cyfrowym rublu ma zostać przyjęta w czerwcu.

Cudzoziemcy

W wersji do pierwszego czytania projekt ustawy przewidywał, że nierezydenci będą mogli uzyskać dostęp do platformy cyfrowego rubla za pośrednictwem autoryzowanych banków. Ponadto wyjaśniono, że nierezydenci mają prawo do dysponowania cyfrowymi rublami w ramach platformy cyfrowego rubla zgodnie z jej zasadami.

Znowelizowana ustawa przewiduje, że nierezydenci będą mogli uzyskać dostęp do platformy zarówno za pośrednictwem banków zagranicznych jak i bezpośrednio za pośrednictwem Banku Centralnego. Ponadto do ustawy o regulacjach walutowych wprowadzono wyjaśnienie: nierezydenci mają prawo do przeprowadzania transakcji w cyfrowych rublach bez ograniczeń.

Postępowanie egzekucyjne

Posłowie proponują też wprowadzenie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym nowej zasady, zgodnie z którą cyfrowe ruble dłużnika będą mogły być pobierane tylko w przypadku braku środków na zwykłych rachunkach bankowych. Jednocześnie do cyfrowego rubla nie mają zastosowania przepisy dotyczące prawa dłużnika do zostawiania dochodu w wysokości minimum socjalnego. Oznacza to, że cyfrowe ruble dłużnikom będą mogli pobierać bez żadnych ograniczeń. Dział prawny Dumy Państwowej Rosji zwrócił już uwagę, że taki przepis narusza zasadę nienaruszalności minimum majątkowego dla egzystencji upadłego i jego rodziny. Dodatkowo warunek ten dyskryminuje dłużników posiadających rachunki cyfrowe.

Zakaz reklamy

Zaktualizowana wersja ustawy zabrania również osobom niebędącym operatorem platformy lub jej uczestnikami używania w reklamie wyrażenia „platforma rubla cyfrowego” oraz wyrazów pochodnych i kombinacji.

Uprawnienia Banku Centralnego

Regulator nie będzie mógł uczestniczyć w kapitale organizacji zapewniających działanie cyfrowej platformy rubla, ale pozostanie zgodnie z planem operatorem platformy, wynika ze zaktualizowanego tekstu projektu ustawy.

W ramach przyjętego w marcu w pierwszym czytaniu projektu ustawy nadano Bankowi Centralnemu status operatora cyfrowej platformy rubla oraz określono funkcje organizowania i zapewnienia jej nieprzerwanego funkcjonowania. Do drugiego czytania usunięto zasadę dotyczącą możliwości udziału banku centralnego w kapitale organizacji w ramach projektu rubla cyfrowego.

Ponadto zaproponowano nowe obowiązki regulatora, w tуm obowiązek przestrzegania przepisów dotуczącуch przeciwdziałania praniu pieniędzy przу organizacji platformу i szуfrowaniu danуch na niej umieszczań. Przygotowany projekt ustawy precyzuje, że regulator będzie musiał zapewnić wdrożenie środków w celu zaszyfrowania informacji zawartych na cyfrowej platformie rubla o pracownikach Federalnej Służby Bezpieczeństwa, o osobach wobec których realizowane są środki ochrony państwa, o podmiotach podlegających ochronie państwa zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

 

źródło: interfax.ru