Banki centralne Afryki Wschodniej rozważają przyjęcie waluty cyfrowej.

Banki centralne z Afryki Wschodniej (EA) rozważają przyjęcie cyfrowej waluty, aby przyspieszyć płatności transgraniczne i obniżyć koszty przelewów. Region dąży do integracji finansowej w celu wzmocnienia handlu wewnątrzregionalnego i inwestycji, które napotykają przeszkody w postaci barier taryfowych i pozataryfowych (NTB).

Państwa Afryki wschodniej chcą wyeliminować użycie fizycznych czeków, ograniczyć obsługę gotówki i przestawić regionalne gospodarki na elektroniczny tryb płatności.

Według raportu African Digital Banking Report (2023), Kenia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Madagaskar, Eswatini, Namibia i Zambia prowadzą badania nad wprowadzeniem CBDC, podczas gdy w Republice Południowej Afryki i Ghanie prowadzony jest program pilotażowy. Nigeria została pierwszym krajem w Afryce, który uruchomił CBDC (25 października 2021 roku) i drugim po wyspach Bahama na świecie, które wprowadziło CBDC.

Według badania połowa banków (51 proc.) uznała transformację cyfrową za najważniejszy czynnik w swojej strategii rozwoju w 2023 roku. Większość z nich wydaje ponad 3 miliony dolarów rocznie na cyfrową transformację i innowacje.

Obecne systemy płatności EAPS (East African Payment System) i COMESA (REPSS)

System EAPS został uruchomiony w maju 2014 r. i miał na celu głównie zwiększenie regionalnej wymienialności walut poprzez zmniejszenie kosztów konwersji walut związanych z wykorzystaniem dolara amerykańskiego. Celem było wsparcie handlu wewnątrzregionalnego oraz przygotowanie do wdrożenia systemu jednej waluty we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej. System płatności cieszy się jednak niskim zainteresowaniem. Według Banku Centralnego Kenii konieczna jest współpraca z innymi rządami regionalnymi w celu określenia, w jaki sposób można zwiększyć wykorzystanie EAP i opracować rozwiązania promujące handel regionalny. Z kolei Regionalny system płatności i rozliczeń COMESA (REPSS) łączy uczestniczące banki centralne w celu obniżenia kosztów transakcyjnych i operacyjnych. Kenia i Uganda odpowiadają za blisko 90 procent transakcji za pośrednictwem obu systemów.

 

źródło: ghanaweb.com