Euroazjatycka Unia Gospodarcza omawia perspektywę handlu cyfrowymi walutami banku centralnego.

Podczas Euroazjatyckiego Forum Ekonomicznego w Moskwie padła propozycja przejścia na krajowe CBDC w handlu w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Zakłada się, że cyfrowe waluty banku centralnego opracowane w Rosji i Kazachstanie zmniejszą koszty płatności transgranicznych i zwiększą efektywność handlu, chociaż będzie to wymagało rozwiązania szeregu kwestii, od zasad kursu walutowego po rozwój specjalnych nowych instrumentów walut cyfrowych i odpowiednich ram prawnych.

W pozostałych krajach bloku EAEU w Kirgistanie opracowano koncepcję cyfrowego soma, na Białorusi do końca 2023 roku spodziewana jest decyzja o wprowadzeniu cyfrowej waluty, a w Armenii analizowana jest kwestia wydania cyfrowej dramy. Wymiana handlowa między krajami EAEU w 2023 r. wyniosła 83,3 mld USD. Udział walut krajowych w rozliczeniach między krajami wzrósł w ubiegłym roku do 79% (z 74-75%).

Według pierwszej wiceprezes Banku Centralnego Rosji Kseni Judajewej proces debankowania (odłączenia od globalnych systemów płatniczych) nasilił się. Globalny system finansowy uległ defragmentacji. Uczestnicy sesji nazwali waluty cyfrowe alternatywą dla tradycyjnych kanałów wykorzystujących rachunki korespondenckie banków komercyjnych (interakcja z rosyjskimi bankami i systemami płatniczymi jest tutaj ograniczona przez sankcje nałożone na nie za operację wojskową na Ukrainie i ryzyko wtórnych sankcji dla banków kontrahentów) – w EAEU są one opracowywane przez rosyjskie i kazachskie organy regulacyjne.

Według Kseni Judajewej specyfika takich operacji jest już rozważana przez międzynarodowe organizacje finansowe, 90% światowych banków centralnych eksperymentuje z tworzeniem walut cyfrowych, istnieje technologiczna możliwość wykorzystania ich w rozliczeniach międzynarodowych, jednocześnie na potrzeby rozliczeń transgranicznych rozważana jest również możliwość wprowadzenia „specjalnych walut cyfrowych”, do których dostęp mogą mieć cudzoziemcy. Podczas takich operacji eksperci będą musieli także rozwiązywać kwestie kursu walutowego.

W Kazachstanie jeszcze w tym roku planowane jest przetestowanie wykorzystania waluty cyfrowej w płatnościach transgranicznych. „Waluty cyfrowe stworzą całkowicie nowy mechanizm rozliczeń transgranicznych„, powiedział wiceprezes Narodowego Banku Kazachstanu, Berik Sholpankulov. Według niego, krajowy regulator przygotowuje obecnie „pilotaż” w celu uruchomienia platformy „cyfrowego tenge” do rozliczania płatności socjalnych i zamówień publicznych.

Perspektywa wykorzystania cyfrowych walut narodowych zależy jednak przede wszystkim od infrastruktury. W przypadku rozliczeń transgranicznych instytucja finansowa musi być połączona z platformą banku centralnego, nie jest jasne jaka będzie podstawa prawna takiego połączenia, a także w jaki sposób zasady platformy będą odnosić się do ustawodawstwa innych krajów. Wśród problemów eksperci zwracają uwagę na brak mechanizmów wymiany cyfrowego rubla na cyfrowe waluty krajów EAEU i odwrotnie.

 

źródło: kommersant.ru / iz.ru

 

Kazachstan – Cyfrowe Tenge ma zostać uruchomione w trzech etapach do 2025 r.

Białoruś – decyzja o emisji CBDC do końca roku.