Raport Europejskiego Banku Centralnego z prototypu cyfrowego euro.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował podsumowanie wyników swoich testów prototypu cyfrowego euro. EBC badał możliwości technicznego wdrożenia i integracji z obecnymi systemami płatności. W ramach badania wdrożono i przetestowano pięć scenariuszy płatności: online między osobami, indywidualne w trybie offline, w punkcie sprzedaży inicjowane przez płatnika, w punkcie sprzedaży inicjowane przez odbiorcę i e-commerce. Testy były częścią fazy badawczej projektu cyfrowego euro i trwały od lipca 2022 roku do lutego 2023 roku.

Eurosystem opracował scentralizowany mechanizm rozliczeniowy na potrzeby badania o nazwie N€XT, który przetwarza płatności w euro w oparciu o model danych UTXO i który świadczy swoje usługi za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji internetowych (API). Prototyp N€XT umożliwiał operacje w trybie 24/7.

Pośród wszystkich testowanych scenariuszy płatności, tryb offline bez potrzeby dostępu do Internetu przez sprzedawce i kupujące go sprawił najwięcej problemów podczas badań.

Pozostają jednak pytania dotyczące czy istniejąca technologia jest w stanie zapewnić w perspektywie krótko i średnioterminowej (pięć do siedmiu lat), gotowego do produkcji i bezpiecznego rozwiązania offline zgodnego z wymogami Eurosystemu i na skalę przewidzianą dla cyfrowego euro.” – czytamy w raporcie ECB.

Równolegle z podsumowaniem ćwiczeń EBC opublikował „Raport wyników badań rynku” dotyczący cyfrowego euro, którego celem było uzyskanie informacji na temat potencjalnych
rozwiązań technicznych dotyczących cyfrowego euro. Stwierdzono również w nim również, że „Jeśli chodzi o komponent Offline większość respondentów wskazała, że spełnia on wymagania określone przez Eurosystem. Konieczne będzie jednak dalsze zbadanie, w jaki sposób można osiągnąć wymagane cele w zakresie bezpieczeństwa, integralności i prywatności. Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku wskazują, że rozwiązania zgodne z wymogami Eurosystemu byłyby nowatorskie i mogłyby powodować niepewność, kiedy rozwiązanie offline może być gotowe do wdrożenia. Proponowane implementacje funkcjonalne różnią się, przy czym większość respondentów twierdzi, że możliwe byłoby realizacja transakcji za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) lub interfejsów Bluetooth.

W badaniach zwrócono również uwagę na płatności warunkowe, które dzięki programowalności umożliwiają ustawienie warunku, który musi spełnić sprzedawca, aby móc otrzymać zarezerwowaną, ale dopiero po spełnieniu warunku płatność np. w przypadku zakupu produktów używanych na aukcjach, jeśli produkt jest w pełni zgodny z opisem.

Wszystkim uczestnikom badania z podziałem na schematy udało się pomyślnie zintegrować cyfrowe euro z obecnymi systemami płatności. W testach brały udział banki centralne z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Portugalii i Finlandii oraz podmioty prywatne: Amazon, EPI, CaixaBank, Worldline, Nexi.

 

źródło: ecb.europa.eu