Republika Środkowoafrykańska zezwala na zagraniczne inwestycje w zasoby naturalne za pomocą cyfrowej waluty Sango Coin i Bitcoina.

Republika Środkowoafrykańska wprowadziła nową ustawę umożliwiającą obcokrajowcom inwestowanie w kraju za pośrednictwem cyfrowej waluty Sango Coin oraz Bitcoina.

W poniedziałek Republika Środkowoafrykańska przyjęła ustawę zezwalającą zagranicznym inwestorom inwestowanie w kraju za pomocą Bitcoina i cyfrowej waluty Sango Coin. Nowe prawo, którego celem jest umożliwienie „tokenizacji zasobów naturalnych i lądowych”, ustanawia ramy „wykorzystywania wirtualnych walut Bitcoin i Sango Coin w procesie inwestycyjnym”.

Republika Środkowoafrykańska jeden z najbiedniejszych krajów na świecie w kwietniu 2022 roku uznała kryptowalutę Bitcoin jako oficjalny środek płatniczy w kraju. Decyzja ta nie spodobała się bankowi centralnemu BEAC, które nie zaakceptował tej decyzji uznając ją za niezgodną z prawem i naruszającą zasady bloku regionalnego. Trzy miesiące później Republika Środkowoafrykańska ogłosił projekt swojej cyfrowej waluty „Sango Coin”. Decyzje Republiki Środkowoafrykańskiej były dużym zaskoczeniem ze względu na poważne ubóstwo i brak infrastruktury w kraju, w którym tylko jeden na siedmiu mieszkańców ma dostęp do sieci elektrycznej.

Nowe prawo ma na celu przyciągniecie cudzoziemców do inwestowania w aktywa górnicze, rolne i leśne. Ponadto inwestorzy będą mogli transferować wszystkie swoje roczne zyski osiągnięte w Republice Środkowoafrykańskiej po zapłaceniu podatków i innych obowiązkowych opłat.

Podobnie jak w przypadku przyjęcia Bitcoina jako legalnej waluty i wprowadzenia cyfrowego Sango Coin, opozycja nie przyjęła z zadowoleniem nowego prawa ogłoszonego przez rząd Republiki Środkowoafrykańskiej. Mówiąc dokładniej posłowie opozycji oskarżyli ustawodawców o sprzedawanie zasobów naturalnych kraju „światowym gangsterom”.

 

źródło: tokenist.com

 

*Artykuł nie ma na celu zachęcić do inwestycji w krypotowaluty.