Tylko 16% Amerykanów popiera emisję cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Badanie przeprowadzone przez instytut Cato dotyczące cyfrowej waluty.

Badanie przeprowadzone przez instytut Cato dotyczące cyfrowej waluty (CBDC) pokazało, że dwa razy więcej Amerykanów sprzeciwia się (34%) cyfrowej walucie Rezerwy Federalnej, niż ją akceptuje (16%). Prawie połowa Amerykanów (49%) nie ma zdania odnośnie cyfrowej waluty. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że tylko 28% Amerykanów poznało CBDC, a 72% nie. Badanie pokazuje, że Amerykanie podchodzą sceptycznie do cyfrowej waluty. Obawiają się możliwości nadzoru i kontroli rządowej w przypadku wprowadzenie CBDC. Pomysł nie ma większościowego poparcia, o które rząd powinien zabiegać przed wprowadzeniem CBDC.

Większość Amerykanów sprzeciwiłoby się CBDC, gdyby oznaczało to, że rząd mógłby mieć wgląd lub kontrolować ich wydatki, wyeliminuje gotówkę z obiegu lub przyciągnie cyberataki.

Jeśli:
– rząd mógłby kontrolować wydatki? – 74% Amerykanów przeciwnych,
– rząd mógł monitorować użycie CBDC? – 68% Amerykanów przeciwnych,
– CBDC mogłoby doprowadzić do likidacji gotówki? – 68% Amerykanów przeciwnych,
– CBDC przyciągałoby cyberataki? – 68% Amerykanów przeciwnych,
– rząd mógłby nałożyć podatek na tych, którzy nie wydają pieniędzy podczas recesji? – 64% Amerykanów przeciwnych,
– rząd mógłby zamrozić cyfrowe konta bankowe podczas protestów politycznych? – 59% Amerykanów przeciwnych,
– CBDC mogłoby spowodować, że niektórzy ludzie przestaną korzystać z prywatnych banków, co spowoduje, że niektóre banki zbankrutują? – 52% Amerykanów przeciwnych.

Niecała połowa społeczeństwa poparłoby cyfrową walutę, gdyby zmniejszyła ryzyko prania brudnych pieniędzy i oszustw (42%) lub gdyby oznaczała, że rząd mógłby zapewnić, że zasiłki socjalne zostaną wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem (40%).

Tylko 27% Amerykanów poparłoby cyfrową walutę, gdyby ta umożliwiło natychmiastowe transakcje finansowe, a 33% – w przypadku gdy ułatwiłoby to osobom nieposiadającym rachunków bankowych uzyskanie równego dostępu do systemu bankowego oraz 32% – w przypadku gdyby pomogło to Rezerwie Federalnej w walce z recesją gospodarczą.

Rozważając łącznie potencjalne korzyści i ryzyko, 76% Amerykanów uważa, że „rząd nie powinien emitować cyfrowej waluty banku centralnego, ponieważ potencjalnie pozwoliłoby to rządowi monitorować i potencjalnie kontrolować wydatki. Około jedna czwarta (24%) twierdzi, że „rząd powinien wyemitować cyfrową walutę banku centralnego, ponieważ zmniejszyłoby to przestępczość finansową i inną nielegalną działalność oraz zwiększyłoby dostęp do systemu finansowego”.

Amerykanie uważają, że unikniecie dodatkowych kosztów (33%) i zapewnienie prywatności (32%) to ich priorytety w przypadku CBDC, gdyby miało zostać wdrożone. Kolejne priorytety to bezpieczniejsze płatności cyfrowe (25%) i łatwość obsługi (24%). Inne możliwe atrybuty CBDC są mniej ważne, w tym natychmiastowe transakcje (15%), możliwość korzystania z CBDC bez połączenia z Internetem (13%), możliwość korzystania z CBDC globalnie (12%) oraz możliwość korzystania z CBDC na smartfonie (11%). Wielu (37%) twierdzi, że żaden z tych potencjalnych atrybutów CBDC nie jest znaczący.

Amerykanie, którzy bardziej ufają Rezerwie Federalnej częściej popierają CBDC. W rzeczywistości ci, którzy są bardzo przychylni Rezerwie Federalnej są jedną z nielicznych grup z większością (52%), która wprost popiera wprowadzenie przez Stany Zjednoczone CBDC. Poparcie spada do 26% wśród tych, którzy są nieco przychylni Rezerwie Federalnej, do 11% wśród tych, którzy są umiarkowanie nieprzychylni i do zaledwie 4% wśród tych, którzy są bardzo nieprzychylni Fed.

Mniej niż jedna czwarta Amerykanów (22%) twierdzi, że prawdopodobnie skorzystałaby z CBDC, jeśli doszłoby do emisji. Znacznie więcej (78%) twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby korzystali z CBDC. Co więcej, 55% twierdzi, że „bardzo mało prawdopodobne” byłoby użycie CBDC.

89% Amerykanów jest zadowolonych z banku, z którego korzystają. To może pomóc w wyjaśnieniu dlaczego 8 na 10 Amerykanów przyznaje, że bardziej ufa prywatnemu bankowi niż rządowej cyfrowej walucie. Co więcej, 85% Amerykanów wolałoby trzymać pieniądze w prywatnym banku niż na rachunku prowadzonym przez Rezerwę Federalną (15%).

 

źródło: cato.org