Bank Centralny Kenii wstrzymuje wdrażanie cyfrowej waluty.

Bank Centralny Kenii  w piątek (02.06.2023) ogłosił, że nie będzie dążył do wprowadzenia cyfrowej waluty w perspektywie krótko i średnioterminowej.

W oświadczeniu Bank Centralny Kenii wskazał, że decyzja została podjęta po zebraniu szeregu opinii z rożnych krajów dotyczących możliwego zastosowania cyfrowej waluty w Kenii. Respondenci wymienili m.in. dezintermediacje banków, wysokie koszty wdrożenia, zagrożenie cyberbezpieczeństwa oraz wykluczenie finansowe jako jedne z problemów, które mogłyby utrudnić wprowadzenie cyfrowej waluty. Bank Centralny Kenii brał pod uwagę również problemy jakie spotkały kraje, które już wdrożyły cyfrową walutę. Do tego dochodzą jeszcze kwestie regulacji prawnych, w tym zmianę przepisów, które traktowałyby CBDC jako pieniądz w Kenii.

Wśród zalet CBDC respondenci wymienili m.in. niższe koszty transakcji, bezpieczniejsze i szybsze płatności transgraniczne i zwiększoną przejrzystość w celu wzmocnienia walki z praniem brudnych pieniędzy. Niektórzy respondenci proponowali również przyjęcie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego w miejsce CBDC.

„Co więcej, banki centralne, które jako pierwsze wprowadziły CBDC stanęły ostatnio w obliczu wyzwań, które utrudniły wdrożenie. Dodatkowo niedawna niestabilność na globalnym rynku aktywów kryptograficznych nasiliła obawy i potrzebę dokładnego przeglądu ryzyka związanego z innowacjami i technologią.[…] Co istotne, problemy Kenii związane z płatnościami mogłyby potencjalnie nadal być rozwiązywane za pomocą innych innowacyjnych rozwiązań wokół istniejącego ekosystemu.” – napisał Bank Centralny Kenii w oświadczeniu.

Bank Centralny Kenii zaznaczył, że nadal będzie monitorował rozwój i zapotrzebowanie CBDC.

 

źródło: centralbank.go.ke