Bank Centralny Pakistanu bada CBBC z wykorzystaniem cyfrowej waluty.

Bank Centralny Pakistanu bada koncepcje strukturalizowanych produktów inwestycyjnych (CBBC) z wykorzystaniem cyfrowej waluty.

Shoukat Bizinjo – dyrektor grupy Cyfrowych Usług Finansowych Banku Centralnego Pakistanu ujawnił, że wiele banków centralnych, w tym pakistański bada koncepcję CBBC (callable bull/bear contracts – kontrakt byka/niedźwiedzia). CBBC to strukturyzowane produkty inwestycyjne, których wyniki aktywów bazowych są na bieżącą śledzionę i nie wymagają od inwestorów ponoszenia pełnego kosztu posiadania rzeczywistych aktywów.

„Bank Centralny Pakistanu prowadzi obecnie analizę i konsultacje z innymi bankami centralnymi w sprawie CBBC i waluty cyfrowej.” – powiedział Shoukat Bizinjo podczas 16. Międzynarodowej Konferencji na temat Handlu Mobilnego.

Pakistan prowadzi również pracę nad zakazem kryptowalut. Bank Centralny Pakistanu wydał ostatnio oświadczenie, w którym ostrzega przed zagrożeniami związanymi z kryptowalutami oraz odradza instytucjom finansowym pośrednictwa w handlu.

 

źródło: tribune.com.pk