W USA obrady podkomisji ds. usług finansowych. W tle ustawa blokująca chińskiego cyfrowego juana w USA.

Chińczycy prowadzą własne działania na rzecz de-dolaryzacji, tymczasem w USA zaczyna się walka z cyfrowym juanem. Dzisiaj odbyło się zebranie podkomisji ds. usług finansowych w sprawie dominacji dolara – „zachowanie statusu dolara amerykańskiego jako globalnej waluty rezerwowej„. W tle projekty ustaw H.R. 556 i H.R. 804, ta druga blokuje chińskiego cyfrowego juana w USA.

„W końcu Stany Zjednoczone będą musiały podjąć decyzję, czy otworzyć drzwi do ekspansji chińskiego cyfrowego juana, czy też je zamknąć? Moja ustawa zatrzaskuje drzwi i zamyka je. […] Ponieważ e-CNY stanowi atak na prywatność finansową i zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego wprowadziłem H.R. 804 – ustawę zakazującą chińskiego CBDC.” – powiedział Blaine Luetkemeyer.

Ustawa H.R.804 został przedstawiona przez Blaine Luetkemeyer na początku lutego zakazywałaby angażowania się przez licencjonowane w USA firmy świadczące usługi finansowe w jakąkolwiek transakcję, która obejmuje walutę cyfrową banku centralnego emitowaną przez Chiny.

„Komunistyczna Partia Chin (KPCh) używa cyfrowego juana do śledzenia w czasie rzeczywistym każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej waluty. Jest to jeden z wielu sposobów, w jaki KPCh utrzymuje kontrolę nad Chińczykami. […] Musimy ustanowić jasne bariery, aby Chiny nie mogły monitorować transakcji i zbierać danych finansowych amerykańskich konsumentów i firm. Ta ustawa jest niezbędnym krokiem w budowaniu tych barier.” – powiedział Blaine Luetkemeyer.

 

źródło: luetkemeyer.house.gov / financialservices.house.gov

 

(USA) Gary Gensler – Nie potrzebujemy więcej walut cyfrowych … mamy już walutę cyfrową, nazywa się dolar amerykański.