(Rosja) Raport o perspektywach wykorzystania cyfrowego rubla.

Instytutu Ekonomiki Wzrostu oraz Soyuz Bank dokonali analizy przyszłych zastosowań cyfrowego rubla w Rosji. Według nich cyfrowy rubel znajdzie wykorzystanie m.in. w rozliczeniach transgranicznych oraz w procesie budżetowym Rosji.

Jak zauważono w analizie, świat w niedalekiej przyszłości może zostać podzielony na dwie części – tych korzystających z cyfrowych walut i tych, którzy tego nie robią. Najaktywniej wdrażają go Chiny. Ze względu na bezprecedensowe ograniczenia finansowe Rosji cyfrowy rubel może posłużyć do obejścia sankcji i rozliczeń z innymi państwami. A Chiny, a następnie Kazachstan i Białoruś mogą stać się kluczowymi partnerami w rozliczeniach transgranicznych.

„Cyfrowy rubel może pomóc w stworzeniu zamkniętej pętli dla rozliczeń Rosji z zaprzyjaźnionymi państwami. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka wtórnych sankcji wobec podmiotów handlowych z zaprzyjaźnionych krajów. Aby zminimalizować ryzyko potrzebne będą rozwiązania techniczne, polityczne i legislacyjne” – ostrzegają eksperci.

„Ustanowiono możliwość interoperacyjności z cyfrowymi platformami walutowymi innych banków centralnych.” – Bank Centralny Rosji uwzględnił przy projektowaniu i wdrażaniu cyfrowej platformy możliwość wykorzystania cyfrowego rubla w rozliczeniach transgranicznych. 

Wykorzystanie cyfrowego rubla (w porównaniu z rublem konwencjonalnym) w rozliczeniach transgranicznych zakłada zwiększenie suwerenności Rosji w przeprowadzaniu transgranicznych transakcji finansowych oraz zmniejszenie zależności od zagranicznych systemów i platform płatniczych, takich jak SWIFT oraz również znacząco zmniejszy ryzyko sankcji – twierdzą autorzy raportu.

Jednocześnie istnieje ryzyko wtórnych sankcji wobec podmiotów handlowych powiązanych z Rosyjską platformą, czy generalnie sankcji wobec banków centralnych krajów przyjaznych Rosji z tytułu rozliczeń w cyfrowych rublach. Eksperci spodziewają się też „presji politycznej na banki centralne i rządy zaprzyjaźnionych krajów”. Od początku 2023 roku Stany Zjednoczone ostrzegają kraje takie jak Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie, że ich powiązania gospodarcze i finansowe z Moskwą utrudniają egzekwowanie zachodnich sankcji wobec Rosji.

Przy obecnym tempie wdrażania cyfrowego rubla jego wykorzystanie w rozliczeniach transgranicznych jest możliwe od 2026-2027 roku – wg opracowania. Na początku jego udział w obrotach handlu zagranicznego będzie niewielki, prawdopodobnie nie większy niż 0,1-0,5%, ale będzie rósł w szybkim tempie i do 2030 r. może osiągnąć 1-5%.

Rosja będzie mogła wykorzystać cyfrowego rubla w procesie budżetowym do rozliczeń na poziomie federalnym i regionalnym, a także do wypłaty wynagrodzeń pracownikom sektora publicznego, emerytur i świadczeń socjalnych. Autorzy raportu przewidują również, że wykorzystanie cyfrowego rubla ze względu na przejrzystość procesów zwiększy ściągalność podatków i wzmocni kontrolę nad wydatkowaniem środków publicznych, gdyż historia wszystkich transakcji będzie rejestrowana i przechowywana na platformie blockchain Banku Centralnego Rosji. Ponadto cyfrowy rubel może zwiększyć efektywność zamówień publicznych i ukierunkowanego finansowania krajowych projektów budowlanych, zwiększyć przejrzystość transakcji umożliwiając Rosji lepszą walkę z nielegalnymi dochodami i finansowaniem działalności przestępczej. Autorzy sugerują również, że cyfrowy rubel może być skutecznie wykorzystywany na rynku papierów wartościowych jako szybszy i wygodniejszy środek płatniczy.

„Cyfrowy rubel budzi duże nadzieje w rosyjskim sektorze finansowym. Chociaż proces ten został opóźniony, Rosja nadal będzie jednym z pionierów wprowadzających walutę cyfrową. Najważniejsze jest jednak to, że eksperyment nie stoi w miejscu, a cyfrowy rubel zostanie szybko dostosowany do procesów rozliczeń budżetowych i transakcji międzynarodowych, czyli tych obszarów, w których oczekuje się, że będzie miał najbardziej pozytywne skutki.” – podkreślił Anton Svidirenko, dyrektor wykonawczy Instytutu Ekonomiki Wzrostu.

Od pierwszych dni istnienia pilotażowej grupy banków Soyuz Bank bierze czynny udział w fazie badawczej cyfrowego rubla – powiedział Stanislav Danysh, prezes zarządu banku. „Wspólnie z Bankiem Centralnym Rosji i innymi bankami finalizujemy procesy i technologie do perfekcji, aby klienci mogli jak najszybciej i najłatwiej dostosować się do nowego formatu waluty, gdy zostanie ona oficjalnie wprowadzona do obiegu” – dodał.

W Rosji wprowadzenie cyfrowego rubla do powszechnego użytku może nastąpić po jego przetestowaniu w ramach projektu pilotażowego. Pilotażowe operacje z cyfrowymi rublami planowane są na 2023 rok z udziałem wąskiego grona klientów niektórych instytucji finansowych.

 

źródło: ng.ru / rbc.ru