Projekt Rosalind – Bank Anglii i BIS opracowali interfejsy API detalicznego CBDC.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) i Bank Anglii opracowali prototypową warstwę interfejsu programowania aplikacji (API) dla systemu detalicznego CBDC (osoby fizyczne i firmy) w ramach projektu Rosalind.

Głównym celem projektu Rosalind było opracowanie uniwersalnej i rozszerzalnej warstwy API, która mogłaby bezproblemowo łączyć infrastrukturę banku centralnego i sektora prywatnego w celu ułatwienie detalicznych płatności CBDC. Projekt obejmował dwupoziomowy model CBDC, w którym bank centralny emituje CBDC i zapewnia podstawową infrastrukturę księgową, podczas gdy sektor prywatny oferuje usługi skierowane do użytkownika, w tym cyfrowy portfel.

Projekt Rosalind zagłębił się w innowacje ekosystemowe, aby zidentyfikować różne przypadki użycia detalicznych CBDC. W sumie opracowano 33 funkcje API i zbadano ponad 30 przypadków użycia detalicznego CBDC. Obejmowały one m.in. przelewy peer-to-peer, płatności detaliczne za towary i usługi, wypłaty wynagrodzeń, a także transakcje biznesowe o niewielkiej wartości.

Zbadano detaliczne przypadki użycia płatności CBDC, w tym tryb online oraz scenariusz offline z wykorzystaniem technologii, takich jak komunikacja bliskiego zasięgu (NFC). W przypadku płatności warunkowych opracowano trzy rodzaje mechanizmów płatności: dwustronny, trójstronny, kontrakt hash timelock (HTLC). Mechanizm dwustronny pozwala odbiorcy określić kwotę, która ma zostać zarezerwowana do czasu spełnienia określonych warunków płatności. Mechanizm trójstronny wprowadza stronę trzecią, która określa kiedy zarezerwowana kwota płatności powinna zostać odblokowana.

W trakcie projektu uzyskano cenne informacje na temat podstawowych aspektów detalicznego CBDC. Obejmowały one projektowanie API, modele prywatności, środki bezpieczeństwa, standardy, płatności offline, programowalność sektora prywatnego oraz role i obowiązki w ramach ekosystemu.

 

źródło: bis.org