MFW przedstawił koncepcje nowej globalnej platformy transgranicznej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przedstawił koncepcje nowej globalnej platformy, która oferuje możliwość rejestrowania transakcji w cyfrowej walucie banku centralnego (CBDC), ulepszoną programowalność i doskonałe zarządzanie informacjami w jednej księdze. MFW ma na celu obniżenie opłat transakcyjnych i przyspieszenie czasu transakcji dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych.

Platforma płatnicza wykorzystuje pojedynczą księgę do rejestrowania transakcji walutą cyfrową banku centralnego. Została zaprojektowana w oparciu o model infrastruktury CBDC i może być dostosowana zarówno do detalicznych i hurtowych CBDC. Nie wymaga jednak korzystania z CBDC. Platforma byłaby interoperacyjna z istniejącymi systemami płatności.

Platforma jest zaprojektowane z myślą o płatnościach transgranicznych i zawieraniu umów finansowych. Jest to ewolucja koncepcji hurtowego CBDC. Może zapewnić interoperacyjność między aktywami i pieniędzmi stokenizowanymi przez sektor prywatny wprowadzając standardy i bezpieczne środowisko do programowania kontraktów finansowych. Rozliczenia nadal odbywałyby się w pieniądzu banku centralnego zapewniając stabilność w systemie

Proponowana platforma płatnicza niesie ze sobą szereg korzyści dla banków centralnych, takich jak możliwość interwencji na rynkach walutowych, agregacja informacji o przepływach kapitałowych oraz rozwiązywanie sporów. Dodatkowo może pozwolić na handel stokenizowanymi rezerwami krajowego banku centralnego.

Szczegóły platformy zostały przedstawione w notatce MFW Fintech, której autorami są Tobias Adrian i Tommaso Mancini Griffoli.

 

źródło: imf.org