Parlament Słowacji zatwierdza konstytucyjne prawo do płatności gotówkowych.

Parlament Słowacji przyjął projekt zmiany konstytucji w celu zagwarantowania płatności gotówkowych za towary i usługi. Prawu temu towarzyszyć będzie konstytucyjna gwarancja emisji gotówki jako prawnego środka płatniczego. Ustawa została ostatecznie przyjęta przez Radę Narodową Republiki Słowackiej w czwartek (15 czerwca) 111 głosami.

W Słowacji odmowa przyjęcia płatności gotówkowej będzie możliwa jedynie z uzasadnionych lub powszechnie obowiązujących przyczyn. Do uzasadnionych przyczyn można zaliczyć względy bezpieczeństwa lub względy techniczne np. to, że automat nie jest przystosowany do przyjmowania gotówki. Do tego prawo do przeprowadzania operacji gotówkowych w banku jest zagwarantowane bez żadnych ograniczeń.

Zdaniem twórców ustawy konstytucyjnej partii „Jesteśmy Rodziną” obywatel ma prawo sam zdecydować, czy chce płacić gotówką. Oświadczyli, że w ostatnim czasie byli świadkami różnych inicjatyw zmierzających do stopniowego ograniczania tego prawa. „Z powyższego powodu wprowadzenie do konstytucji prawa do gotówki jest jednym ze sposobów przeciwdziałania z korzyścią dla społeczeństwa wszelkim próbom poważnego ograniczenia i ostatecznie wyeliminowania prawa do płacenia gotówką, w tym związanego z nim prawa do prywatności” – wyjaśnili w uzasadnieniu.

Z debaty w parlamencie słowackim wynikało, że głównym powodem tego kroku legislacyjnego są inicjatywy Europejskiego Banku Centralnego zmierzające do wprowadzenia cyfrowego euro. Zwolennicy ustawy są przekonani, że proces ten doprowadzi do zniesienia systemu gotówkowego w strefie euro.

„Czytamy raporty, widzimy poszczególne kroki Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, że kwestia przygotowania i przyjęcia cyfrowego euro jest w planie i pracuje się nad nią” – powiedział Miloš Svrček z Jesteśmy Rodziną podczas majowej dyskusji nad projektem w parlamencie.

Takiego samego zdania jest poseł partii Wolność i Solidarność – Marián Viskupič, przewodniczący sejmowej komisji finansowej. Według niego uruchomienia cyfrowego euro można spodziewać się między 2025 a 2027 rokiem. Jego zdaniem cały projekt cyfrowego euro powinien przejść z fazy przygotowawczej do fazy wdrażania już tej jesieni.

„Nie ma sensu, żeby cyfrowe euro funkcjonowało jako alternatywa dla gotówki, ponieważ w takim przypadku korzyści, o których mówi Unia Europejska tracą na znaczeniu. Dlatego uważam, że naiwnością jest popieranie cyfrowego euro i jednocześnie domaganie się zachowania gotówki” – powiedział Marián Viskupič dodając, że chociaż wprowadzenie cyfrowej waluty euro może początkowo być przedstawiane jako alternatywa dla gotówki, prędzej czy później doprowadzi to do jej likwidacji.

Jednocześnie stwierdzili, że wprowadzenie w porządku prawnym Republiki Słowackiej obowiązkowych transakcji bezgotówkowych powyżej pewnego limitu może być postrzegane jako środek mający na celu ograniczenie oszukańczych procedur w obszarze podatkowym, walkę z praniem pieniędzy, korupcją, działalnością przestępczą lub w celu ochrony przed finansowaniem terroryzmu. Dlatego też Konstytucja powinna przewidywać prawne uregulowanie warunki i ograniczenia w posługiwaniu się gotówką.

Ustawa konstytucyjna na Słowacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023.

 

źródło: tvnoviny.sk / openiazoch.zoznam.sk