Alabama kolejnym stanem w USA zakazującym cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Alabama stanie się trzecim stanem, który zapobiegawczo zakaże używania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) po tym, jak legislatura Alabamy uchwaliła ustawę senatu SB330. Gubernator stanu Alabama Kay Ivey złożyła podpis pod ustawą w tamtym tygodniu.

Głównym inicjatorem ustawy SB330 jest senator Dan Roberts. Ustawa zakazuje akceptowania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) jako formy płatności. Dodatkowo zakazuje również testowania cyfrowej waluty, która byłaby emitowana przez Rezerwą Federalną.

Ustawa definiuje CBDC jako „cyfrową walutę, cyfrowy środek wymiany lub cyfrową monetarną jednostkę rozliczeniową wydaną przez system Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, agencję federalną oraz również Bank Światowy, która jest udostępniana bezpośrednio konsumentowi przez takie podmioty.

Senat uchwalił SB330 stosunkiem głosów Za: 32 Przeciw: 0 Nieobecni: 3.

Izba zatwierdziła ustawę stosunkiem głosów Za: 103 Przeciw: 0 Nieobecni: 1.

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2023.

Wcześniej stany Floryda i Indiana uchwalili podobne prawo blokując w pewien sposób emisje cyfrowej waluty, jednak pojawiają się wątpliwości odnośnie skuteczności takiego prawa stanowego, ponieważ według Roberta Eisenbeis byłego pracownika Rezerwy Federalnej tylko rząd federalny ma uprawnienia do regulowania walut banków centralnych oraz zdaniem innych „każde prawo federalne w tej kwestii automatycznie zastępuje prawo stanowe”.

W międzyczasie kongresowy projekt ustawy „Anti-Surveillance State Act” przeciwko emisji cyfrowej waluty w Stanach Zjednoczonych zyskał kolejne grono zwolenników i na dzień dzisiejszy 40 członków Kongresu oficjalnie popiera projekt Toma Emmera.

 

źródło: schiffgold.com / alreporter.com