Tadżykistan ogranicza zakres płatności gotówkowych.

Prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon podpisał dekret w sprawie rozszerzenia rozliczeń bezgotówkowych. Od 1 sierpnia 2023 roku zabronione będzie w Tadżykistanie przyjmowanie gotówki za płatności podatkowe, opłaty państwowe za wydawanie zezwoleń i licencji, inne obowiązkowe wpłaty do budżetu, grzywny, obowiązkowe ubezpieczenia państwowe, usługi medycznych, usługi komunalne i inne rodzaje usług państwowych.

Opłat będzie można dokonywać m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej, przy użyciu terminali płatniczych w oddziałach banku, urzędach skarbowych, organizacjach i instytucjach państwowych oraz punktach handlowo-usługowych, a także wprowadzono aktywne wykorzystanie kodów QR.

Zaznaczono, że inicjatywa ta mający na celu zapewnienie przejrzystości transakcji finansowych, wzrost wpływów do budżetu państwa, zapobieganie czynnikom korupcyjnym, promowanie rozwoju sektora finansowego, zwiększanie włączenia finansowego w kraju oraz podnoszenie świadomości finansowej.

Ponadto do 31 grudnia 2023 roku ma zostać uruchomiony portal płatności za usługi publiczne.

 

źródło: tajsohtmon.tj / farhangfm.tj