Komisja Europejska przedstawia wniosek legislacyjny cyfrowego euro.

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek legislacyjny cyfrowego euro, jak i równoległej ustawy dotyczącej statusu prawnego gotówki.

– wniosek ustawodawczy w sprawie gotówki euro jako prawnego środka płatniczego: zachowanie roli gotówki i zapewnienie, że jest ona powszechnie akceptowana jako środek płatniczy i pozostaje łatwo dostępna dla obywateli i przedsiębiorstw w całej strefie euro.
– wniosek ustawodawczy mający na celu stworzenie ram prawnych dla ewentualnego cyfrowego euro uzupełniającego banknoty i monety euro: wniosek ten ma na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom dodatkowej opcji, oprócz już istniejących ofert przedsiębiorstw prywatnych, umożliwiającej im płacenie cyfrowo za pomocą powszechnie akceptowanej, taniej, bezpiecznej i odpornej formy pieniądza publicznego w strefie euro

Ustawa musi zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie UE i Parlament Europejski. Nawet jeśli rządy krajowe i Parlament Europejski zaakceptują ustawę, Europejski Bank Centralny (EBC) ostatecznie zdecyduje, czy zostanie wyemitowane cyfrowe euro.

W opublikowanym w środę oświadczeniu EBC z zadowoleniem przyjął plany komisji i potwierdził, że jesienią zapadnie decyzja, czy przejść do kolejnej fazy projektu.

„Euro jest najbardziej namacalnym symbolem integracji europejskiej” — powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Jest bardzo ceniony i cieszy się zaufaniem obywateli. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z innymi instytucjami UE na rzecz cyfrowego euro, aby nasza waluta była dostosowana do ery cyfrowej”.

Cyfrowe euro działałoby zarówno w trybie online i offline. Podczas gdy transakcje online oferowałyby ten sam poziom prywatności danych, co istniejące cyfrowe środki płatności, tryb offline zapewniałyby użytkownikom wyższy stopień prywatności i ochrony danych. Umożliwiałyby użytkownikom dokonywanie płatności cyfrowych przy ujawnianiu mniejszej liczby danych osobowych niż ma to miejsce obecnie przy dokonywaniu płatności kartą, tak jak przy płatności gotówką i to samo, co ujawniają przy wypłacie gotówki z bankomatu. Nikt nie byłby w stanie zobaczyć, za co ludzie płacą korzystając z cyfrowego euro offline.

Otwarcie konta cyfrowego euro nie wymagałoby posiadania konta w banku, istniałaby możliwość otwarcia konta np. na poczcie lub w innym podmiocie publicznym.

 

źródło: ecb.europa.eu