Meksyk opóźnia wprowadzenie CBDC.

Meksyk przesuwa datę wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w swoim kraju. Pierwotnie planowane uruchomienie na 2024 rok ma zostać opóźnione. Prace związane z emisją CBDC w Meksyku są w początkowej fazie, trwają prace nad platformą cyfrowej waluty oraz wymogami prawnymi.

Uznano za konieczne przeprowadzenie szczegółowej analizy i oceny możliwego wpływu, jaki CBDC może mieć na gospodarkę i stabilność finansową. Proces ten obejmuje współpracę wielu podmiotów, takich jak banki centralne, podmioty rządowe, instytucje finansowe.

Kolejną przyczyną jest kwestia stworzenia bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury dla CBDC. Wymaga to przeprowadzenia szeroko zakrojonych testów, aby stworzyć solidny system zapewniający prywatność, chroniący przed cyberatakami i zdolny do obsługi dużej liczby transakcji. Przesunięcie terminu może wskazywać, że nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie opracowania zaawansowanej bazy technologicznej zdolnej do spełnienia wymaganych warunków.

Do tego dochodzą jeszcze ramy prawne i przepisy regulacyjne. Aby uregulować wykorzystanie i dystrybucję CBDC, konieczne jest również ustanowienie ram prawnych i przepisów regulacyjnych. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC) muszą być egzekwowane w celu zapobiegania nielegalnym działaniom i ochrony systemu finansowego. Czas wymagany do uregulowania tych kwestii regulacyjnych może być dłuższy niż początkowo szacowano.

 

źródło: diariodemexico.com