Szczegóły wniosku legislacyjnego cyfrowego euro.

Ponieważ coraz więcej osób decyduje się na płatności cyfrowe Komisja Europejska zaproponowała stworzenie cyfrowego euro w celu dostosowania formy waluty do rozwoju technologicznego jednocześnie tworząc równoległą ustawę zapewniającą akceptacje obecnej formy płatności – monety i banknoty.

Cyfrowe euro nie byłoby pieniądzem programowalnym i w związku z tym nie mogłoby być wykorzystywane do ograniczania wydatków lub kierowania ich na określone towary lub usługi oraz nie miałoby ograniczeń czasowych w związku z wykorzystaniem.

Konto w cyfrowym euro posiadałoby limit. Europejski Bank Centralny zasugerował pułap w wysokości 3000 euro.

Za dystrybucje byłyby odpowiedzialne nie tylko banki, ale również placówki publiczne (np. urzędy pocztowe), co w przypadku tego drugiego nie wymagałoby posiadania konta bankowego. Nie byłoby możliwości otworzenia cyfrowego portfela bezpośrednio w Europejskim Banku Centralnym. Opcja podstawowej wersji konta byłaby bezpłatna.

Dostawcy usług płatniczych dystrybuowaliby cyfrowe euro wśród swoich klientów, a ponadto mogliby pobierać opłaty za dodatkowe innowacyjne usługi związane z cyfrowym euro i innymi usługami np. płatności warunkowe (kwota płatności jest odblokowana dopiero, gdy spełniony jest warunek transakcji). Dostawcy usług płatniczych zarejestrowani w państwach członkowskich, których walutą nie jest euro mogliby rozpowszechniać cyfrowe euro. Europejski Bank Centralny współpracuje z krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich, których walutą nie jest euro, aby umożliwić płatności interoperacyjne między cyfrowym euro a innymi walutami.

Konto cyfrowego euro można by było przenosić do innego dostawcy usług cyfrowego euro tj. z jednego banku/dostawcy do drugiego, przy zachowaniu tych samych identyfikatorów rachunków (każde cyfrowe konto ma niepowtarzalny numer).

Użytkownicy cyfrowego euro nie mieliby obowiązku posiadania ani otwierania rachunków płatniczych w euro w wersji innej niż cyfrowa ani akceptowania innych produktów w euro w wersji innej niż cyfrowa.

Transakcje online w cyfrowy euro podlegałyby takim samym zasadom ochrony danych, prywatności i AML/CFT, jak w przypadku prywatnych cyfrowych środków płatniczych. W przypadku płatności w trybie offline Europejski Bank Centralny, krajowe banki centralne i dostawcy usług płatniczych nie uzyskaliby dostępu do danych dotyczących transakcji. Dostawcy usług płatniczych będą uzyskiwać dostęp wyłącznie do danych dotyczących wpłat i wypłat środków na koncie cyfrowego portfela.

Z obowiązku przyjmowania płatności w cyfrowym euro zwolnieni byliby mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób lub którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR), osoby prawne nienastawione na zysk oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Cyfrowe euro byłoby prawnym środkiem płatniczym i musiałoby być akceptowalne w całej strefie euro.

Cyfrowe euro nie byłoby środkiem do przechowywania wartości, dlatego nie byłoby możliwości oprocentowania cyfrowej waluty.

Przetwarzanie danych osobowych powinno opierać się na wykorzystaniu najnowocześniejszych środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie, aby zagwarantować, że dane nie zostaną bezpośrednio przypisane do zidentyfikowanego użytkownika cyfrowego euro przez EBC i krajowe banki centralne.

Użytkownicy mieliby mieć możliwość za zgodą przyjmowania i autoryzowania płatności cyfrowym euro za pomocą Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Dostawcy usług płatniczych byliby zatem być zobowiązani do akceptowania Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej do celów weryfikacji tożsamości zarówno potencjalnych, jak i obecnych klientów.

Cyfrowe transakcje w euro zarówno w trybie online, jak i offline rozliczne byłyby natychmiastowo, w ciągu zaledwie kilku sekund.

Użytkownicy cyfrowego euro mogliby mieć jeden lub kilka cyfrowych rachunków płatniczych w euro u tego samego lub różnych dostawców usług płatniczych. W przypadku gdy użytkownik cyfrowego euro posiada wiele cyfrowych rachunków płatniczych w euro, użytkownik cyfrowego euro określa dostawcom usług płatniczych, u których prowadzone są cyfrowe rachunki płatnicze w euro, w jaki sposób indywidualny limit posiadania ma zostać przydzielony między różne cyfrowe rachunki płatnicze w euro.

 

źródło: finance.ec.europa.eu

 

Raport Europejskiego Banku Centralnego z prototypu cyfrowego euro.