Bank Centralny Argentyny umożliwi otwieranie rachunków bankowych w juanach.

Bank Centralny Argentyny oświadczył 29 czerwca 2023 roku, że chiński juan zostanie włączony do krajowego systemu bankowego. Podmioty finansowe będą mogły w ten sposób otwierać rachunki bankowe denominowane w juanach.

Posunięcie to stanowi uzupełnienie decyzji Komisji Papierów Wartościowych Argentyny, która umożliwiła obrót zbywalnymi papierami wartościowymi w juanach oraz operacje na rynku kontraktów terminowych.

Bank Centralny Argentyny jest zaangażowany w promowanie włączenia juana do argentyńskiego rynku finansowego poprzez wykorzystanie swapu walutowego z Chinami, który niecały miesiąc temu został rozszerzony do 70 miliardów juanów, co stanowi równowartość około 10 miliardów dolarów amerykańskich w celu zapewnienia płynności dla operacji na rynkach kontraktów terminowych i spotowych.

W 2022 roku Chiny były głównym źródłem importu przez Argentynę (17,5 mld USD w importowanych towarach i usługach) i drugie w argentyńskim eksporcie (około 8 mld USD).

 

źródło: telam.com.ar