Główne amerykańskie banki i nowojorska Rezerwa Federalna kończą koncepcje cyfrowej księgi z wykorzystaniem wCBDC.

Centrum Innowacji Banku Rezerwy Federalne w Nowym Jorku wraz z przedstawicielami amerykańskiego sektora usług finansowych zakończyli badanie weryfikacji koncepcji sieci „Regulated Liability Network” (RLN). W ramach projektu stworzono teoretyczną infrastrukturę do wymiany i rozliczania stokenizowanych depozytów banków komercyjnych i zobowiązań banków centralnych przy użyciu technologii rozproszonej księgi rachunkowej i symulowanej cyfrowej waluty amerykańskiego banku centralnego (CBDC).

Badanie koncepcji trwało 12 tygodni, począwszy od końca 2022 roku. Skupiano się na potencjalnym ulepszeniu płatności denominowanych w USD. Badano również programowalność. Koncepcja sieci RLN umożliwia programowanie pieniędzy.

W przypadku krajowych płatności międzybankowych projekt miał na celu sprawdzenie podstawowej funkcjonalności RLN i zbadanie czy RLN może działać jako krajowy system płatności. Transakcje były przeprowadzane w tokenach depozytowych banków komercyjnych i rozliczane przy użyciu symulowanej hurtowej waluty cyfrowej banku centralnego (wCBDC) będącej stokenizowanym zapisem zobowiązania depozytowego banku centralnego.

W przypadku płatności transgranicznych skupiono się na hurtowych płatnościach w dolarach i zbadano potencjał koncepcji w celu ułatwienia i usprawnienia rozliczeń międzynarodowych.

Eksperyment z powodzeniem symulował zarówno krajowe, jak i transgraniczne scenariusze, identyfikując technologię rozproszonej księgi rachunkowej jako potencjalne rozwiązanie wspierające innowacje w zakresie płatności. Per von Zelowitz, dyrektor Centrum Innowacji Rezerwy Federalnej Nowego Jorku, powiedział:

„Z perspektywy banku centralnego weryfikacja koncepcji umożliwiła zbadanie stokenizowanych regulowanych depozytów i zrozumienie potencjalnych korzyści funkcjonalnych płynących z cyfrowych pieniędzy banku centralnego i banku komercyjnego działających razem na rozproszonej księdze.”

Badanie pokazało, że płatności w USD mogą zostać ulepszone dzięki zastosowaniu technologii rozproszonej księgi rachunkowej, stokenizowanych pieniędzy, dostępności 24/7 i zwiększonej wydajności operacyjnej. Członkowie projektu doszli do wniosku, że możliwe jest stworzenie globalnego, działającego w czasie zbliżonym do rzeczywistego, całodobowego systemu płatności w dolarach.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, koncepcja mogłaby być użyta bez konieczności zmieniania prawa. Stwierdzono, że wykorzystanie technologii rozproszonej księgi rachunkowej, w tym tokenów do rejestrowania własności depozytów w banku centralnym i bankach komercyjnych nie zmienia prawnego statusu takich depozytów.

W projekcie uczestniczyli: Bank of New York Mellon, Citibank, Deloitte Consulting, Digital Asset, HSBC Bank USA, Mastercard, New York Innovation Center, PNC Bank, SETL, Swift, TD Bank, Truist Financial Corporation, U.S. Bank, Wells Fargo Bank.

 

źródło:  newyorkfed.org / rlnuspoc.org