Rosja: Użytkownicy cyfrowego rubla (CBDC) będą musieli przejść identyfikację w systemie państwowym.

Aby korzystać z cyfrowych rubli (CBDC), osoby fizyczne i przedsiębiorcy będą musieli zarejestrować się w państwowym Ujednoliconym Systemie Identyfikacji i Uwierzytelniania (za pośrednictwem portalu Gosuslugi) oraz uzyskać podpis elektroniczny. Bez tego nie będzie można otworzyć konta i przeprowadzać transakcji, wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Bank Centralny Rosji.

Projekt rozporządzenia „aktu regulacyjnego dotyczącego wprowadzenia cyfrowego rubla” wymienia również rodzaje cyfrowych portfeli, opisuje procedurę otwierania i zamykania konta oraz listę operacji z cyfrowymi rublami. Ponadto dokument ujawnia mechanizm rozstrzygania sporów pomiędzy użytkownikami.

Według Banku Centralnego Rosji platforma cyfrowego rubla będzie działać przez całą dobę. Bank Centralny Rosji przyjmuje uwagi i propozycje do projektu rozporządzenia do 19 lipca 2023 roku.

 

źródło: forbes.ru

 

Cyfrowy rubel (CBDC) zatwierdzony w Rosji.