Minister finansów Portugalii z „poważnymi wątpliwościami” odnośnie stworzenia cyfrowego euro.

Przed dzisiejszym spotkaniem Eurogrupy, minister finansów Portugali, Fernando Medina przyznał, że podziela „poważne wątpliwości” odnośnie stworzenia cyfrowego euro, nad którym pracuje Europejski Bank Centralny.

W rzeczywistości istnieje wiele poważnych wątpliwości, nie tylko w państwach członkowskich [strefy euro], ale także wśród decydentów politycznych, co do konturów, jakie będzie miała ta formuła monetarna, ale zobaczymy. Jest to coś, nad czym pracowano w różnych grupach roboczych, także na szczeblu politycznym, jako próba udoskonalenia i wyjaśnienia w istocie istnienia i korzyści płynących z tego typu instrumentu” – powiedział Fernando Medina dodając, że „wątpliwości są różnego rodzaju”:
Istnieją z punktu widzenia prawnego, są też z punktu widzenia identyfikowalności w odniesieniu do operacji, a także w odniesieniu do przydatności i znaczenia mechanizmu tego rodzaju” – wymienił Fernando Medina.

Zapytany o stanowisko Portugalii odnośnie wprowadzenia cyfrowego euro, Fernando Medina powiedział: „Podzielamy kilka wątpliwości, które są zgłaszane ponieważ jest to nowy instrument.”

Dzisiaj odbyło się spotkanie ministrów finansów strefy euro, na którym prowadzone były rozmowy m.in. o stworzeniu cyfrowego euro. Decyzja o wprowadzeniu ma zapaść na jesieni. Komisja Europejska przedstawiła już projekt ustawy odnośnie cyfrowego euro, jak i równoległej ustawy dotyczącej statusu prawnego gotówki. Ustawa musi zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie UE i Parlament Europejski. Nawet jeśli rządy krajowe i Parlament Europejski zaakceptują ustawę, Europejski Bank Centralny ostatecznie zdecyduje, czy zostanie wyemitowane cyfrowe euro.

 

źródło: rtp.pt