Seminarium EBC z przedstawicielami grup obywatelskich w celu omówienia kwestii cyfrowego euro.

Wczoraj Europejski Bank Centralny (EBC) zorganizował seminarium z przedstawicielami grup obywatelskich w celu omówienia kwestii cyfrowego euro, w tym wniosku legislacyjnego.

Pojawiły się pytania odnośnie limitów konta cyfrowego euro. Dwie osoby zadały pytanie o kryteria stojące za limitem 3 000 EUR. Przedstawiciel EBC udzieliła znanej już odpowiedzi dotyczącej stabilności finansowej i ryzyka utraty depozytów przez sektor bankowy, dodając też, że ostateczny limit zostanie ustalony przed emisją cyfrowej waluty banku centralnego.

Z poprzednich pytań wynikało, że limit konta będzie ustalny przez EBC, natomiast póżniejsza prezentacja trybu offline pokazała, że w przypadku trybu offline limit będzie ustalany przez Komisję Europejską, więc padało też pytanie dlaczego różne podmioty ustalają poszczególne limity. Przedstawiciel EBC odpowiedział, że ​​maksymalne limity fizycznych płatności gotówkowych nie są ustalane przez EBC, ale raczej przez władze krajowe, ponieważ pociągają za sobą ocenę prywatności w porównaniu z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. W związku z tym podobne podejście wybrano w odniesieniu do trybu offline cyfrowego euro, stąd decyzja należałaby do Komisji Europejskiej.

Poruszono również kwestię włączenia finansowego, jedna osoba zapytała, w jaki sposób EBC zapewni, aby prywatni pośrednicy gwarantowali powszechny dostęp do cyfrowego euro [zgodnie z dyrektywą o prawie do podstawowego rachunku płatniczego], skoro wciąż w wielu przypadkach uniemożliwia się otwarcia rachunku bankowego, tylko dlatego, że nie są postrzegani przez banki jako rentowni klienci. Przedstawiciel EBC odpowiedział, ze w tym celu wniosek legislacyjny zapewnia, aby każda instytucja finansowa na żądanie klienta zapewniała dostęp do cyfrowego euro, a jeśli chodzi o osoby nieposiadające rachunku umożliwiony będzie dostęp za pomocą licencjonowanych podmiotów publicznych takich jak np. poczta.

Na koniec pojawiło się pytanie dotyczące modelu prowizji, w ramach którego banki będą pobierać od przedsiębiorców opłaty za otrzymywane płatności w cyfrowym euro. W odpowiedzi przedstawiciel EBC powiedział, jako że projekt ustawy wymaga akceptowana płatności w cyfrowym euro przez przedsiębiorców, opłata byłaby taka sama lub niższa niż w przypadku płatności elektronicznych, więc to wyklucza wyższe koszty dla przedsiębiorców.