„Integracja cyfrowych walut może zastąpić SWIFT” – mówi pierwszy zastępca prezesa Banku Centralnego Rosji.

Olga Skorobogatova, pierwszy zastępca prezesa Banku Centralnego Rosji uważa, że ​​integracja cyfrowych walut banku centralnego (CBDC) ma potencjał zastąpienia systemu SWIFT. Faktem jest, że płatności w takich walutach będą realizowane w zupełnie innej infrastrukturze rozliczeniowej. Waluty cyfrowe nie wymagają połączenia z SWIFT. Otwiera to nowe perspektywy dla przelewów transgranicznych bez zbędnych pośredników, sankcji i innych przykrych rzeczy. Według niej zainteresowane kraje musiałyby jedynie osiągnąć konsensus polityczny.

„Mamy kilka grup roboczych z państwami, które są gotowe omówić z nami możliwość interakcji na poziomie narodowych walut cyfrowych. Nie ujawniamy konkretnych nazw. Ogólnie rzecz biorąc, interakcja transgraniczna jest możliwa według dwóch scenariuszy: integracja dwóch platform – cyfrowego rubla i innej waluty cyfrowej lub interakcja platform krajowych walut cyfrowych za pośrednictwem pewnego wspólnego systemu.”

„Wszystkie kwestie organizacyjne i technologiczne można rozwiązać, jeśli zostanie osiągnięty konsensus polityczny. Protokoły mogą być różne, ale decyduje o tym porządek roboczy. Najważniejszą rzeczą są umowy między dwoma lub wieloma krajami, a to są obecnie kwestie polityczne. Jeśli będą takie porozumienia, to integracja narodowych walut cyfrowych może naprawdę zastąpić SWIFT, bo płatności i informacje na ich temat będą odbywały się w zupełnie innej niż dotychczas infrastrukturze rozliczeniowej” – powiedziała Olga Skorobogatova.

Sankcje odcięły największe rosyjskie banki od międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT. W przyszłości cyfrowy rubel może ułatwić płatności transgraniczne.

 

źródło: forbes.ru