Cyfrowego rubla (CBDC) będzie można zaprogramować na określone wydatki.

Anatolij Aksakow, przewodniczący Komitetu do spraw Rynku Finansowego Rosji i jeden z autorów projektu, powiedział, że cyfrowego rubla będzie można zaprogramować na określone wydatki za pomocą inteligentnych kontraktów. Dzięki możliwości utworzenia subkonta dziecku, rodzice będą mogli zastrzec, na co mogą być przeznaczone pieniądze.

„Przeznaczenie pieniędzy przyznanych dziecku przez rodziców zostanie określone w specjalnym inteligentnym kontrakcie.[…] np. dajesz pieniądze dziecku, które chodzi do szkoły z zastrzeżeniem, że te pieniądze można wydać tylko na śniadanie, zakup książek lub podręczników i nic więcej. W związku z tym, bez względu na to, jak wielkie byłoby pragnienie użytkownika pieniędzy, aby użyć ich do innych celów, nie będzie to możliwe. Oznacza to, że określone zostanie przeznaczenie pieniędzy przyznanych dziecku przez rodziców” – powiedział Anatolij Aksakow.

Zapytany o możliwość zastosowania takiego schematu kontroli finansowej przy podziale pieniędzy budżetowych, odpowiedział:

„Będzie obowiązywać. Na przykład przy przydzielaniu środków państwowych na realizację programów realizowanych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Te środki budżetowe zostaną celowo wykorzystane na realizację programów, na które zostały przeznaczone. Doprowadzi to do wzrostu efektywności wykorzystania środków budżetowych. To samo może się zdarzyć w interakcji organizacji komercyjnych, gdy jedna firma przekazuje pieniądze drugiej na dostawę towarów lub wykonanie określonej pracy. Pieniądze mogą być wykorzystane tylko na te cele” – powiedział Anatolij Aksakow.

CBDC daję ogromne możliwości zarówno rządom jak i użytkownikom za pomocą inteligentnych kontraktów. Co ciekawe w przypadku cyfrowego euro „inteligentne kontrakty” traktowane są w kategorii innowacyjne rozwiązania, umożliwiają płatności, które realizowane są zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami uzgodnionymi przez obie strony. W Chinach, które są najbardziej zaawansowanych krajem, jeśli chodzi o CBDC, w ten sposób w formie cyfrowej wypłacane są np. dotacje rządowe, bony konsumpcyjne i tym podobne.

Prezes Banku Anglii, Andrew Bailey powiedział, że CBDC będzie programowalne przez użytkowników, wyżej podany przykład z Chin pokazuje, że jednostki państwowe można klasyfikować jako „użytkowników”.

„Myślę, że ulepszony cyfrowy najdogodniej definiowany jest jako jednostka pieniądza, do której można przypisać znacznie więcej wykonywalnych działań, na przykład działań warunkowych w tzw. smart kontraktach, które mogą być proste lub dość złożone.[…] Dla jasności, kiedy mówimy w tym sensie o programowalnych pieniądzach, mamy namyśli kontrolowane i programowane przez właścicieli i użytkowników, a nie przez wścibskie władze.” – powiedział Andrew Bailey.

W ramach projektu Rosalind (Bank Anglii i BIS) opracowano mechanizm płatności warunkowych, który pozwala na zatwierdzenie dwustronne i trójstronne. Mechanizm dwustronny pozwala odbiorcy określić kwotę, która ma zostać zarezerwowana do czasu spełnienia określonych warunków płatności. Mechanizm trójstronny wprowadza stronę trzecią, która określa kiedy zarezerwowana kwota płatności powinna zostać odblokowana.

 

zródło: pnp.ru / bankofengland.co.uk