EBC rozważa stopniowe wprowadzanie płatności w cyfrowym euro (CBDC).

W zeszłym tygodniu Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował czwarte sprawozdanie dotyczące cyfrowego euro. W raporcie przedstawiono m.in. plan wdrażania, model kompensacyjny, trwające prace nad opcjami projektowania i dystrybucji, przegląd ubiegłorocznej fazy badawczej.

Zgodnie z raportem, EBC rozważa stopniowe wprowadzanie płatności w cyfrowym euro. W pierwszej fazie dostępne byłyby płatności tylko typu „person-to-person (P2P)” oraz „płatności w handlu elektronicznym”. P2P jako, że są one technicznie najmniej skomplikowane do wdrożenia, podczas gdy przypadek użycia w handlu elektronicznym umożliwiłby konsumentom wykorzystanie pieniędzy banku centralnego do zakupów online.

Później wprowadzone zostałyby płatności w punktach sprzedaży w sklepach detalicznych. Płatności w sklepach stacjonarnych zostałyby uruchomione później ze względu na potrzebę dostosowania terminali płatniczych i infrastruktury. Od początku cyfrowe euro działałoby w trybie online i offline.

Raport opisuje również model kompensacyjny cyfrowego euro. Korzystanie z cyfrowe euro byłoby bezpłatne w podstawowej wersji dla osób fizycznych, natomiast dystrybutorzy, czyli banki nie otrzymywaliby wynagrodzenia za świadczenie podstawowych wersji usług cyfrowego euro, ale nie
byliby obciążani kosztami Eurosystemu związanymi z zarządzaniem schematami i przetwarzaniem rozrachunków. Pośrednicy[banki] pobieraliby opłaty za świadczone usługi płatnicze w cyfrowym euro od przedsiębiorców.

EBC analizuje, w jaki sposób maksymalnie ułatwić użytkownikowi przenoszenie cyfrowego portfela od jednego pośrednika[banku] do drugiego. Ponadto procedura przenoszenia w sytuacjach awaryjnych umożliwiłaby ludziom dostęp do cyfrowego euro nawet w sytuacji, gdy ich pośrednik nie byłby dostępny przez dłuższy czas, a zwykła procedura przenoszenia nie byłaby możliwa.

 

źródło: ecb.europa.eu