Cyfrowa rzeczywistość w przyszłości w Brazylii w połączeniu z cyfrową walutą banku centralnego (CBDC).

Uruchomienie przez Brazylię cyfrowego reala wstępnie planowane jest na koniec 2024 roku, brazylijska cyfrowa waluta banku centralnego będzie wymagała procesu cyfrowej transformacji.

W przyszłości cyfrowa rzeczywistość otworzy możliwość np. zakupu pojazdów w powiązaniu z inteligentnymi kontaktami — zaprogramowanymi cyfrowymi dokumentami, które będą wykonywane automatycznie na uzgodnionych warunkach. Na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości transakcja może mieć określone kryteria w inteligentnej umowie, a po przeprowadzeniu całego procesu płatność zostanie dokonana automatycznie z większym bezpieczeństwem i szybkością.

Ponieważ całe środowisko brazylijskiej cyfrowej waluty jest rozwijane w ramach inicjatywy open source o nazwie Hyperledger Besu, kompatybilnej z maszyną wirtualną, która obsługuje już inteligentne kontrakty w innych sieciach, możliwe już jest teraz stworzenie wiele innowacyjnych rozwiązań przed wdrożeniem cyfrowego reala. „Platforma ta ma na celu budowanie nowych modeli usług finansowych” – powiedział Aristidesa Cavalcante, szefa biura ds. innowacji technologicznych i cyberbezpieczeństwa Banku Centralnego Brazylii.

Obecnie transakcje obejmujące inteligentne kontrakty nie są dostępne w regulowanym środowisku, do tego koszty sprawiają, że ​​model ten jest ekonomicznie niewykonalny w handlu przedmiotami o niższej wartości. Głównym celem brazylijskiego projektu CBDC jest udostępnienie usługi całej populacji.

Jeśli platforma Hyperledger Besu odniesie sukces w fazie pilotażowej, może zostać wybrana jako ostateczna dla brazylijskigo CBDC. „Naprawdę musimy wiedzieć, czy dzięki tej technologii możemy osiągnąć minimalne wymagania dotyczące prywatności i programowalności” – powiedział Aristidesa Cavalcante, szefa biura ds. innowacji technologicznych i cyberbezpieczeństwa Banku Centralnego Brazylii.

Wcześniej prezes Banku Centralnego Brazylii, Roberto Campos Neto powiedział, że temat walut cyfrowych nie powinna ograniczać się do form płatności, które według niego stanowią jedynie niewielką część potencjału CBDC – „Dla nas płatności cyfrowe to niewielka część tego, co próbujemy zrobić.

Do tego dochodzi temat tokenizacji aktywów – stokenizowane reale, wszystkie posiadane inwestycje (np. obligacje rządowe, akcje itp.) oraz tokeny własności aktywów, takich jak samochód, nieruchomości itp. Teoretycznie wszystko może być stokenizowane. Tokeny zastępują papierowe certyfikaty. Aktywa mogą być podzielone na bardzo małe części. Technologia blockchain zapewnia niezmienny zapis pochodzenia i własności. Oczywiście w tym przypadku dochodzą kwestie prawne i regulacyjne, które muszą być przestrzegane, aby token mógłby być uznany wartościowy.

Program pilotażowy cyfrowego reala.

W tym miesiącu Bank Centralny Brazylii zaczyna włączać uczestników programu pilotażowego do platformy, w której będą przeprowadzane testy. Pierwsza faza polega na wymianie pieniędzy między uczestnikami zarówno za pomocą samego cyfrowego reala, jak i stokenizowanego reala. Druga faza obejmuje kupno i sprzedaż federalnych publicznych papierów wartościowych między klientami z różnych instytucji. Faza pilotażowa odbywać będzie się w symulowanym środowisku, bez rzeczywistych transakcji.

W przypadku stokenizowanego reala, Bank Centralnego Brazylii widzi to tak: „Banki będą tworzyć stablecoiny oprócz depozytów. A te tokeny będą gwarantowane przez Bank Centralny Brazylii jeden do jednego w walucie cyfrowej” – powiedział Roberto Campos Neto.

Będziesz miał, więc stablecoiny z banków A, B i C. […] wszystkie mają tę samą wartość i wszystkie można wymienić na walutę cyfrową emitowaną przez Bank Centralny Brazylii” – powiedział Fabio Araujo, koordynator projektu cyfrowego reala w Banku Centralnym Brazylii.

Stokenizowana wersja reala, która będzie powszechnie używana przez ludność, może okazać się „stablecoinem”, który będzie emitowany wyłącznie przez instytucje finansowe, a cyfrowa waluta banku centralnego –  real będzie służyć tylko do transakcji hurtowych między instytucjami finansowymi oraz z samym Bankiem Centralnym Brazylii. Stokenizowanego reala będzie można zaprogramować za pomocą inteligentnych kontraktów np. „za każdym razem, gdy samochód przejedzie przez punkt poboru opłat, token o wartości odpowiadającej taryfie zostanie przeniesiony z cyfrowego portfela do punktu poboru opłat.

 

źródło: jornalcontabil.com.br / folha.uol.com.br / valor.globo.com