Bank Korei Południowej wybrał miasta kandydujące do programu pilotażowego CBDC.

Bank Korei Południowej wybrał Jeju, Busan i Incheon jako miasta kandydujące do programu pilotażowego swojej cyfrowej waluty banku centralnego. Ostatecznie wybrane ma zostać jedno miasto, w którym będą przeprowadzane testy waluty cyfrowej.

Zamknięte testy regionalne CBDC będą podobne do emisji i dystrybucji obecnych waluty lokalnych obowiązujących w różnych regionach Korei Południowej. Waluta lokalna to rodzaj alternatywnej waluty emitowanej przez samorządy w celu ożywienia lokalnej gospodarki, z której można korzystać tylko na określonym obszarze.

Jeju, Busan i Incheon, które zostały wymienione jako miasta kandydujące obecnie emitują i dystrybuują lokalne waluty. Dongbaekjeon to regionalna waluta emitowana przez Busan Metropolitan City. Emisja rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Lokalna waluta wyspy Jeju nazywa się Tamranjeon. Emisja lokalnej waluty Incheon za pomocą doładowywalnej karty przedpłaconej Incheon e-Eum została rozpoczęta w 2018 roku.

Jednak w przeciwieństwie do istniejących lokalnych walut system CBDC ma wiele barier technicznych do pokonania. Bank Korei testował wydajność płatniczą systemu CBDC przez około sześć miesięcy w zeszłym roku, ale stwierdzono, że jest gorsza od głównych krajowych operatorów mikropłatności pod względem szybkości przetwarzania.

 

zródło: it.chosun.com / cointelegraph.com