Na wprowadzeniu cyfrowego rubla (CBDC) skorzysta głównie państwo.

1 sierpnia 2023 roku weszła w życie w Rosji ustawa o wprowadzeniu cyfrowego rubla i stworzeniu platformy CBDC oraz zmiany dotyczące regulacji walutowych, które umożliwią stosowanie walut cyfrowych banków centralnych innych krajów w Rosji. Główny celem wprowadzenia cyfrowego rubla (CBDC) jest wyeliminowanie szarej strefy, korupcji, oszustw oraz pełna kontrola wykorzystania środków publicznych. Na wprowadzeniu skorzysta głownie państwo, a nie obywatele. Cyfrowy rubel umożliwi również Rosji stworzenie alternatywnego systemu płatności międzynarodowych w CBDC pomiędzy zaprzyjaźnionymi krajami.

„Cyfrowy rubel jest zasadniczo kodem komputerowym […]. Do tego kodu można dodać znaczniki, które określają jego przeznaczenie i umożliwiają śledzenie jego ścieżki od jednego właściciela do drugiego, np. cyfrowe ruble, które rząd prześle wykonawcom w celu wykonania pewnych prac w ramach finansowania budżetowego nie będą mogły być wykorzystane do funduszy innych niż fundusze celowe. System po prostu nie pozwoli na przeprowadzenie transakcji, gdy cyfrowe ruble zostaną wykorzystane do zakupu, np. drogich nieruchomości lub biżuterii. Ponadto cyfrowy rubel umożliwia prześledzenie całej ścieżki pieniędzy budżetowych w całym łańcuchu, co pozwoli określić jak efektywnie zostały one wydane. Innymi słowy głównym beneficjentem wprowadzenia cyfrowego rubla są instytucje budżetowe na wszystkich szczeblach, które otrzymują nowe potężne narzędzie do walki z korupcją i pobierania podatków, które w środowisku cyfrowym są znacznie łatwiejsze do ściągnięcia niż obecnie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, cyfrowe ruble nie będą mogły być wykorzystywane do oszustw – np. do wyłudzania pieniędzy od starszego emeryta. Ponieważ ich ścieżka będzie znana, środki zawsze będzie można zwrócić właścicielowi.” – stwierdził Aleksiej Zubets, dyrektor Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu Finansowego Rządu Federacji Rosyjskiej.

Obywatele dostaną jedynie gwarancję gwarantowanych depozytów w cyfrowej walucie oraz opcję darmowych przelewów (dot. osób fizycznych) kosztem utraty prywatności. Władze Rosji będą mogły monitorować każdą transakcję cyfrowej waluty banku centralnego.

Pod względem biznesowym, dzięki zastosowaniu inteligentnych kontraktów możliwe będzie zredukowanie liczby oszustw w operacjach biznesowych. Płatność w cyfrowych rublach zostanie odblokowana dopiero po spełnieniu warunków umowy. Wprowadzenie cyfrowego rubla pomoże również przedsiębiorcom znacznie zaoszczędzić na prowizji pobieranej przez banki, gdyż ta ma wnosić około 0,3% kwoty płatności.

Cyfrowy rubel eliminuje potrzebę dodatkowych pośredników, dzięki temu może pomóc stworzyć alternatywny międzynarodowy system płatności, który można stworzyć zarówno przy użyciu istniejących już form płatności. Płatności transgraniczne będą możliwe tylko z zaprzyjaźnionymi państwami, które posiadają własną cyfrową walutę. W każdym razie cyfrowy rubel nie będzie posiadał żadnych dodatkowych mechanizmów chroniących przed sankcjami lub obejścia zakazów w stosunku do tradycyjnych form.

Bank Centralny Rosji w połowie sierpnia zamierza rozpocząć program pilotażowy na rzeczywistych klientach, a masowe wykorzystanie cyfrowego rubla planowane jest od 2025 roku.

 

źródło: rg.ru / banki.ru