Digital Dollar Project zakończył badania transgranicznych przekazów detalicznych z wykorzystaniem CBDC.

Digital Dollar Project ogłosił zakończenie badań pilotażowych płatności transgranicznych za pomocą platformy DLT z wykorzystaniem symulowanego CBDC. Zbadano interoperacyjność walut cyfrowych – Stanów Zjednoczonym i Filipin w transgranicznych transakcjach detalicznych. W projekcie uczestniczyli Western Union, filipiński bank BDO Unibank (BDO Remit to globalna marka usług przekazów pieniężnych, która obsługuje zagraniczny sektor Filipin) oraz  Accenture.

Badanie pokazało, że CBDC może usprawnić przetwarzanie transgranicznych przekazów pieniężnych. Zbadane płatności typu peer-to-peer były rozliczanie w mniej niż dziesięć sekund, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do większości mechanizmów rozliczeniowych. Transakcje klientów przebiegały z mniejszą liczbą pośredników, co poprawiło szybkość i wydajność oraz obniżyło koszty. Dodatkowo wspólna księga między Western Union i BDO Unibank zwiększa przejrzystość, co daje większą pewność co do przepływów transakcji w trakcie i po procesie płatności.

W badaniu pilotażowym przetestowano model rCBDC, w którym banki centralne emitują CBDC, dystrybucja odbywa się za pośrednictwem banków komercyjnych oraz regulowanych technologii finansowych i pośredników płatności. Bank centralny posiadał kontrole nad dostęp do swojej sieci poprzez kontrolę dostępu członkowskiego. Tylko podmioty, którym przyznano dostęp członkowski mogły bezpośrednio nabywać CBDC od banku centralnego.

Kursy walutowe w czasie rzeczywistym zostały udostępnione za pośrednictwem integracji innej firmy w celu symulacji kursów wymiany między USD a PHP. Jednak w rzeczywistym scenariuszu większość oczekiwanych przekazów pieniężnych w korytarzu USA-Filipiny będzie miała miejsce poza godzinami handlu w Manili, kiedy PHP nie będzie dostępne do zakupu, więc pojawia się pytanie dotyczące dostępności globalnej wymiany walut w coraz bardziej zdigitalizowanym sposób 24/7.

Jak zaznaczono w raporcie wstępne badanie pilotażowe wykazało potencjał transakcji przekazów pieniężnych opartych na CBDC, ale pomiar korzyści i wpływu rCBDC na przekazy pieniężne będzie wymagał głębszych eksperymentów, w tym m.in zbadania prywatności transakcji transgranicznych oraz standardów interoperacyjności.