Honduras rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie CBDC.

Bank Centralny Hondurasu rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia CBDC w swoim kraju. Bank Centralny Hondurasu dokona oceny możliwości ulepszenia krajowego systemu płatności i usprawnienia płatności transgranicznych.

Potrzeba stworzenia CBDC jest analizowana w oparciu o opracowanie pt. „Przyszłość pieniądza i płatności w Hondurasie, którą drogą podążać?”. Dokument został przygotowany przez Bank Centralny Hondurasu ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bank Centralny Hondurasu przedłożył wyżej wymieniony dokument do konsultacji ogółowi społeczeństwa i zainteresowanym sektorom w celu zebrania informacji zwrotnych na temat tego, w jaki sposób Honduras może zmodernizować system płatności i usprawnić płatności transgraniczne.

Dokument opisuje nowe możliwości związane z CBDC i infrastrukturą publiczną dla systemów płatności i porównuje je z obecną sytuacją w Hondurasie, podkreślając znaczenie włączenia finansowego i przekazów pieniężnych w przyszłości oraz zawiera szczegółową analizę CBDC, rodzaje CBDC i implikacje emisji, w tym korzyści i zagrożenia.

 

źródło: bch.hn