Przedstawiciele sektora bankowego zaproponowali wprowadzenie bezpośredniego zakazu zmuszania Rosjan do korzystania z cyfrowego rubla.

Związek Banków Rosyjskich wysłał list do Banku Centralnego Rosji z prośbą o wyjaśnienie niektórych przepisów dotyczących cyfrowego rubla. Przedstawiciele rosyjskiego sektora bankowego zauważyli, że ​​w społeczeństwie panuje niezwykle ostrożny stosunek do wprowadzenia cyfrowego rubla, dlatego zaproponowali rozważenie kwestii ustalenia bezpośredniego zakazu zmuszania Rosjan do otwierania cyfrowych portfeli CBDC przez pracodawców i inne osoby.

Bankierzy zwrócili się również do Banku Centralnego Rosji z prośbą o wyjaśnienie, czym w rzeczywistości jest cyfrowy rubel – trzecia formą pieniądza czy pieniądzem bezgotówkowym. Przedstawiciele sektora bankowego uważają, że pomimo długiego przygotowywania niezbędnych ustaw i rozporządzeń dotyczących cyfrowego rubla pozostają one niejasne i budzą wiele wątpliwości. Na przykład w kodeksie cywilnym cyfrowy rubel jest klasyfikowany jako pieniądz bezgotówkowy, a teraz Bank Centralny Rosji nazywa go trzecią formą rubla.

Interesuje ich także, czy banki będą zobowiązane do uczestnictwa w platformie cyfrowego rubla, a jeśli tak, to czy operator platformy CBDC będący regulatorem zrekompensuje instytucjom finansowym koszty zapewnienia klientom dostępu do platformy.

 

źródło: kommersant.ru