Czy CBDC umożliwi istnienie społeczeństwa bezgotówkowego? – analiza Banku Centralnego Kanady.

W dokumencie opublikowanym 10 sierpnia Bank Centralny Kanady dokonuje analizy scenariuszy biorąc pod lupę obecne zwyczaje płatnicze w obecnym środowisku płatniczym oraz w hipotetycznym środowisku bezgotówkowym, aby zobaczyć czy CBDC rozwiązuje problemy obecnego środowiska płatniczego i czy umożliwia istnienie społeczeństwa bezgotówkowego.

W raporcie stwierdzono, że 98% dorosłych Kanadyjczyków posiada konto bankowe, 87% ma kartę kredytową, a ponad 90% gospodarstw domowych (miasta i wieś) posiada dostęp do wysokiej jakości usług internetowych w Kanadzie (dane z końca 2021 roku). Dane te wskazują, że większość kanadyjskich konsumentów ma dostęp do szeregu opcji płatności: w fizycznych punktach sprzedaży, transakcji osobistych i internetowych oraz płacenia rachunków.

Jenak tylko niewielka część osób z tych osób odrzuca gotówkę, tylko około 14% wszystkich Kanadyjczyków deklaruje, że „przestało używać gotówki”, ale około połowa z tych osób nadal deklaruje, że nosi trochę gotówki, raczej profilaktycznie.

Zdecydowana większość Kanadyjczyków ma dostęp do szeregu metod płatności i korzysta z nich, ale niewielka część populacji napotyka ograniczenia lub ma preferencje ograniczające korzystanie z niektórych metod płatności.

W analizie scenariusza, w którym Bank Centralny Kanady zakłada, że wykorzystanie gotówki do płatności jest niemożliwe argumentuje zasadność brakiem ogólnego zapotrzebowania, czyli niskim poziomem wolumenu transakcji gotówkowych. Bank Centralny Kanady dodaje, że będzie emitował banknoty i monety do czasu, kiedy będzie na nie zapotrzebowanie, ale w momencie, w którym obieg gotówkowy stanowiłby niewielki procent decyzja o wycofaniu gotówki byłaby efektem zachowania większości konsumentów.

W raporcie stwierdzono, że bez gotówki w obecnym środowisku jednak nie byłyby możliwe transakcje offline, co może być szczególnie ważne w przypadku awarii sieci lub przerwy w dostawie prądu, ale Bank Centralny Kanady sugeruje potencjalne ogólnosystemowe korzyści płynące z zachęcania do innowacji w zakresie płatności cyfrowych, które mogą działać w trybie offline, co już jest testowane w przypadku CBDC w niektórych krajach, a także znaczenie utrzymywania gotówki.

Obecnie większość kanadyjskich konsumentów nie doświadcza luk w dostępie do metod płatności i prawdopodobnie pozostanie tak w środowisku bezgotówkowym. Niektóre osoby mogłyby jednak napotkać trudności w dokonywaniu płatności, gdyby gotówka nie była już powszechnie akceptowana jako metoda płatności. Bank Centralny Kanady rozważa, czy takie niezaspokojone potrzeby płatnicze mogłyby zostać zaspokojone przez CBDC skoncentrowane na świadczeniu usług płatniczych.

Wizja „CBDC” Banku Centralnego Kanady w społeczeństwie bezgotówkowym umożliwiła by dostęp do cyfrowej waluty osobom, które nie posiadają konta bankowego bez konieczności zakładania oraz możliwość płatności offline, z której można byłoby korzystać, gdyby elektroniczne metody płatności napotkały zakłócenia.

„W praktyce osiągnięcie szerokiego przyjęcia, akceptacji i wykorzystania CBDC może być trudne, ponieważ większość Kanadyjczyków ma dostęp do kilku metod płatności przy użyciu pieniędzy banków komercyjnych.”